blog | werkgroep caraïbische letteren

Crowdfunding Cathedral of Thorns

Willen jullie ons helpen om de kathedraal af te bouwen? 

De Kathedraal van Doornen werd op 02-02-2020 geïnaugureerd. Dit is geen officiële opening geweest, omdat de kathedraal eigenlijk nog niet af is. Het was de bedoeling om met de opbrengsten van het afgelopen jaar de kathedraal af te bouwen. De maanden die volgden liepen helaas anders dan gepland. Corona gooide roet in het eten, het eiland ging op slot en het toerisme kelderde tot een treurig nulpunt. Geen bezoekers voor Curaçao, betekent ook een stuk minder bezoekers voor de kathedraal, met als gevolg nihil inkomsten om ons levenswerk af te kunnen maken. 

Cathedral of thorns, Curaçao / ontwerp Herman van Bergen

De Kathedraal van Doornen is als symbool juist in deze tijd ontzettend belangrijk. We hebben te maken met een pandemie, de opwarming van de aarde en een tijd waarin intermenselijk communiceren veelal via online media gaat. De kathedraal herinnert ons aan het belang van respect voor elkaar en de natuur. Tevens bouwen Curaçaose jongeren mee aan de kathedraal en volgen workshops op verschillende terreinen. Op deze manier ontwikkelen ze vaardigheden die iedereen nodig in de maatschappij: weerbaarheid, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid. Door de corona crisis droogden de fondsen op, werd de bouw stilgelegd en viel dus ook het vangnet voor de jongeren weg. Een deel van de jongeren staat letterlijk op straat. Er is nog zo’n €100.000 nodig om de kathedraal volledig af te maken, om onderhoud te kunnen plegen en – niet in de laatste plaats – om lokale jongeren en jong talent een nieuwe kans te geven! 

De Kathedraal is indrukwekkend, maar nog niet helemaal af. Driekwart van de buitenmuren moet nog worden afgedekt met een laag doornen. De verlichting van de kunstwerken die geëxposeerd worden in de kathedraal is onvoldoende. Tribunes plaatsen voor het publiek, inclusief spots voor een betere verlichting. Een goede werkvloer voor de blokkenbouwers, beter sanitair. Een natuurproduct vereist bovendien veel onderhoud. Inbouwen voor museale rondleidingen door middel van digitale apps, opnames. Tijdens de corona crisis droogden onze inkomsten op, zodat we deze laatste werkzaamheden niet zelf kunnen betalen. 

Ga naar de Crowdfunding en steun ons! << doorklikken

Gegevens lokale bankrekening:
Fundashon di Artista
MCB 17800010 – Maduro & Curiels Bank
BankSWIFT (BIC) Code Curaçao
MCBKCWCU
Plaza Jojo Correa 24 – 26
Punda, Curaçao

Herman van Bergen bij een rondleiding door zijn Katedraal van Doornen

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter