blog | werkgroep caraïbische letteren

Creolen na de afschaffing van de slavernij

Van de redactie van dWTL

Op vrijdag 21 juni werd in het IGSR-gebouw van de AdeKUS door het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMwO) een belangrijk boek gepresenteerd: Ontwaakt en ontwikkelt u: creolen na de afschaffing van de slavernij 1863-1940, met bijdragen van zeven deskundigen. Vijf Surinaamse wetenschappers werkten eraan mee: Jack Menke, Jerome Egger, Lila Gobardhan-Rambocus, Eric Jagdew, Martina Amoksi, en twee Nederlandse met ervaring in Suriname: Alex van Stipriaan en Joop Vernooij. Het is een positieve ontwikkeling dat er de laatste tijd regelmatig studies uitkomen in Suriname over de eigen geschiedenis. Tot voor kort werd dat onderzoek meestal door wetenschappers van Nederlandse universiteiten gedaan en vastgelegd.
Het IMwO heeft vanaf juli 2010 drie nummers uitgegeven van hun tijdschrift voor Surinaamse geschiedenis en cultuur, His/her TORI. Een alternatief voor OSO, tijdschrift voor surinamistiek in Nederland [en het Caraïbisch gebied – red. CU]. De laatste His/her TORI (2012) heeft als thema het geschiedenisonderwijs, waarbij dekolonisatie een grote rol speelt.
Dat is in het nu uitgegeven werk ook het geval. De geschiedenis der creolen vanaf de afschaffing der slavernij tot 1940 is een interessant onderwerp: hoe vonden de vrijgemaakten hun weg in de sociaaleconomische ontwikkeling met als aanzet het onderwijs?
De artikelen geven veel informatie over de creoolse bevolkingsgroep. Dat is van belang voor wetenschappers die onderzoek doen, maar ook voor studenten en leerkrachten, omdat aandacht besteed wordt aan verschillende facetten van de Surinaamse samenleving, waar vanaf 1863 alleen vrije mannen en vrouwen wonen. De plantage-economie ging onderuit, kleine boeren kwamen op, het binnenland werd opengelegd. Door de ontwikkeling van het onderwijs kregen mensen meer kansen in een groeiende sociaaleconomische, multi-etnische maatschappij. De voetnoten zijn functioneel geplaatst evenals de geraadpleegde literatuur na elk artikel, wat vooral voor onderzoekers nuttig is. Tabellen brengen informatie op een praktische manier in beeld. Daarom is het zo jammer dat ook dit boek onvolkomenheden heeft, bijvoorbeeld dat er behalve het omslag geen illustraties zijn. Jerome Egger heeft de redactie gedaan. Hij zal veel contact gehad hebben met de auteurs en organisatorisch werk verricht hebben voor de totstandkoming van de uitgave. Helaas ontbreekt een eindredacteur. Die had zich kunnen verdiepen in het geheel der teksten, met betrekking tot uniformiteit der verschillende artikelen, en of ze boeiend geschreven zijn. Hij of zij had ook correcties kunnen plegen in verband met de taal. Nu zitten er teveel fouten in het geheel. Onze eindredacteur heeft een lijst gemaakt met de door hem gevonden gebreken in het taalgebruik. Bij een volgende druk kan die gebruikt worden. We hopen dat dit zéér belangrijke boek snel in perfecte staat kan verschijnen. We willen de redacteur graag daarbij helpen. In bovenstaande berichten bespreken drie medewerkers elk twee van de zes artikelen.
Jerome Egger (redactie): Ontwaakt en ontwikkelt U: Creolen na de afschaffing van de slavernij, 1863-1940. Paramaribo: IMwO, 2013. ISBN 987- 99914-7-185-3

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter