blog | werkgroep caraïbische letteren

Corona-voorlichtingsboeken van Indra Hu

door Jerry Dewnarain

Coronavoorlichtingsboek voor jongeren én ouderen

De eerste meldingen van coronabesmettingen in Suriname waren in maart 2020. Kinderboekenschrijfster Indra Hu bleef niet bij de pakken neerzitten. Zij klom in de pen: de schrijfster vergaarde informatie bij artsen, las kranten en gebruikte internetwebsites (o.a. WHO, UNICEF) om aan informatie te komen. Het resultaat is een prachtig informatief boek voor jong en oud over het vermaledijde virus.

Indra Hu (links) en een lezeres met haar nieuwe boek

Het begin

Voorafgaand aan de uitgave van Voorlichting aan kinderen en jeugdigen over coronavirus & COVID-19 zijn de videoboeken. Op 5 maart 2020 presenteerde Indra Hu haar boek Het hengelavontuur. Dit gebeurde bij De Nieuwe Christelijke School. Na een week werden de eerste coronabesmettingen bekend. Als gevolg hiervan sloten de scholen op 16 maart. Er kwam een partiële lockdown. De schrijfster legde toen een link tussen haar ‘hiv-boek’, dat zij in 2012 schreef over het hiv-virus en het stigma hiervan met het coronavirus. Door de komst van de coronapandemie kwam er ook veel informatie over deze ziekte. De jeugd hoorde regelmatig moeilijke woorden: virus, verspreiding, besmetting, COVID-19, social distancing, immuunsysteem, quarantaine, coronapositief, isolatie, lockdown, enzovoorts. Het probleem was eveneens dat, nadat de scholen dicht gingen, kinderen thuis zaten en ouders geen raad wisten hoe verder om te gaan met deze situatie. Zij moesten wennen aan een nieuw normaal: op afstand blijven van opa en oma, een verjaardag die niet doorging, vrienden en vriendinnen komen opeens niet meer over de vloer of niet meer voetballen en zwemmen in grote groepen. De schrijver besloot een bijdrage te leveren aan het verstrekken van de juiste informatie, aan vooral de jongeren. Op Facebook zag zij veel aangrijpende videobeelden van slachtoffers die dit virus maakte, vooral van ouderen aan beademingsapparaten, maar ook van jongeren!

Videoboeken

Op 21 april 2020 presenteerde Hu haar eerste videoboek Coronavirus/COVID-19, voorlichting aan kinderen en jeugdigen over het coronavirus op YouTube en Facebook. Dit videoboek belicht het gedrag van het virus. De receptie van dit videoboek was overweldigend. Hierna besloot Hu haar tweede coronavideoboek te presenteren: Maatregelen genomen ten aanzien van Coronavirus en COVID-19, voorlichting aan kinderen en jeugdigen, nu met als onderwerp de maatregelen tegen het virus. Zo gezegd, zo gedaan. De positieve reacties van lezers en haar volgers op Facebook waren overweldigend. De samenleving vroeg de schrijfster om een boek, dat je in je handen kunt houden en lezen, bestemd voor jongeren te schrijven. Maar ook ouderen wilden een boek waarin zij op een eenvoudige manier geïnformeerd konden worden over het coronavirus. Bovendien vroegen scholen en bibliotheken en zelfs ziekenhuizen om een boek. Door middel van fondsenwerving en eigen inzet van de schrijver is deze uitgave er gekomen.

Meerwaarde van het voorlichtingsboek

Er is nu een boek waarin in eenvoudige taal en op een prettige manier met veel functionele plaatjes, geüpdatete en essentiële informatie over het coronavirus en de pandemie zijn opgenomen. Nog een andere meerwaarde is dat ouders de informatie kunnen voorlezen aan hun kinderen. Onderling kunnen kinderen dit boek ook aan elkaar voorlezen. Zodoende komt het gezin of komen de leden van het gezin bijeen. Hierdoor worden het voorlezen en het zelf lezen van een boek bevorderd. Ook de plaatjes zeggen meer dan woorden. Bovendien is dit boek een mooi voorbeeld van een creatief product: een inspiratie voor anderen die willen schrijven. Overigens, Indra Hu geeft al haar boeken in eigen beheer uit. Tenslotte, door dit boek te lezen, weet de lezer een heleboel over het virus waardoor hij/zij zich ertegen kan beschermen!

Het is van belang dat de samenleving dit informatieve boek onder ogen ziet. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het bedrijfsleven zouden zich moeten inspannen om dit boek in grote oplagen te bestellen en het te verspreiden onder de scholen, mediatheken en/of het personeel. Het is een volledig Surinaams product dat zeker voldoet aan internationaal niveau. Landen waar men het Nederlands spreekt, kunnen gemakkelijk dit boek gebruiken! Samen dienen wij corona te bestrijden. Eén manier is door ons goed te laten informeren. Het boek van Indra Hu Voorlichting aan kinderen en jeugdigen over Coronavirus & COVID-19 leent zich uitstekend hiervoor!

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter