blog | werkgroep caraïbische letteren

Corona: is de waarheid zoek?

door Albert Roessingh

Om het coronavirus in te dammen worden wereldwijd zeer drastische maatregelen genomen. De gevolgen van die maatregelen zoals complete lockdowns zouden wel eens veel ernstiger kunnen zijn dan de Covid19-pandemie. In de tsunami van berichtgeving valt mij op dat er veel drama te zien is maar dat nuchtere feiten, harde cijfers veelal ontbreken. Wordt met andere woorden om de kool te sparen de geit niet geslacht? Waarbij de kool staat het aantal sterfgevallen als gevolg van corona en de geit voor de wereldeconomie / een leefbare samenleving.

Albert Roessingh – De naakte waarheid

In Suriname – waar ik woon – is de samenleving al enkele weken op slot. Het luchtruim, scholen en bedrijven gesloten, is er sprake van social distancing in de openbare ruimte; is er een samenscholingsverbod en een avondklok van kracht. Dit terwijl er al een ernstige financiële en economische crisis gaande was. In Suriname staat de teller van het aantal geregistreerde besmettingen al tijden op 10. Waarvan 6 inmiddels genezen en 1 persoon die al andere kwalen had, overleden is. Een mevrouw van de PAHO (Pan American Health Organization) waarschuwt ons dat het ergste nog moet komen. Dat klinkt dreigend. Maar wat dat inhoudt en hoe zij aan die wijsheid komt, zegt ze er helaas niet bij.

Waar doen we het allemaal voor? Omdat de uitbraak al enkele maanden aan de gang is, moeten er toch harde gegevens bestaan. Hoe besmettelijk en dodelijk is COVID19 precies? Is er iets te zeggen over het percentage mensen dat na besmetting ook ziekteverschijnselen krijgt; bij hoeveel mensen corana geen of milde klachten geeft; en hoeveel mensen er uiteindelijk aan de ziekte overlijden? En welke rol speelt leeftijd en het hebben van andere ziekten bij de ernst van het verloop en/of overlijden leeftijd precies? Hebben de genomen maatregelen hierop effect? En zijn ze afgewogen tegen en in overeenstemming met de risico’s?

Wat ik meen te begrijpen is dat 60% van de bevolking besmet raakt, waarbij 8 op de 10 mensen geen tot milde klachten heeft. Het sterftepercentage ligt tussen de 1 en 2 % wat wil zeggen dat van 1000 personen er 6 tot 12 overlijden. Is de gemiddelde leeftijd van de zieken die sterven 80 jaar? Is er daarbij altijd sprake van andere ziekten? Is er onderzoek gedaan naar het effect van maatregelen zoals een lockdown op deze cijfers? Een naar mijn idee integer onderzoek in Duitsland had als uitkomst dat het virus zich niet of nauwelijks via voorwerpen kan verspreiden. Als dat waar is waarom wordt er dan zo weinig ruchtbaarheid aan gegeven? Dit soort nieuws verspreidt zich langzamer dan het virus.

Verder is het mijn indruk dat de onafhankelijk onderzoek sterk onder druk staat. Niet iedereen lijkt overtuigt dat waarheid niet te koop is en geen enkel belang dient. Er zijn miljarden te verdienen en dat kleurt natuurlijk onderzoek. Ook verder lijkt de coronapandemie op troebel water waarin het goed vissen is….

Een langdurige lockdown leidt tot een duurzame ontwrichting van de samenleving. Een huwelijk dat duurzaam ontwricht is, wordt ontbonden. Het uiteenvallen van de samenleving is een veel te hoge prijs voor het bestrijden van een ziekte. Daarom is het blijven zoeken naar waarheid rond corona van het grootste belang. Onderzoek alles, blijf dat doen en behoudt het goede!

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter