blog | werkgroep caraïbische letteren

Cornelis Lely: de man van de drooglegging van de Zuiderzee

door Atte Jongstra

“[…] Lely was Tweede Kamerlid, Haags wethouder alsmede gouverneur van Suriname. In de laatste functie liet hij de enige spoorlijn aanleggen die onze kolonie in de West ooit gekend heeft, naar de goudzoekersregio aan de grens met Frans Guyana.

De spoorlijn rendeerde niet, de vrouw met wie hij een gelukkig huwelijk genoot gedijde slecht in het tropische klimaat.”

Voor de bespreking van Cees Banning, Cornelis Lely; Ingenieur van het nieuwe Nederland (2018), lees hier op website NRC, 30 november 2018.

on 04.12.2018 at 11:36
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter