blog | werkgroep caraïbische letteren

Corly Verlooghen/Rudy Bedacht overleden

Ons bereikte vandaag het bericht dat de Surinaamse dichter, prozaschrijver en muziekdocent Rudy Bedacht op 2 oktober j.l. in Amsterdam is overleden. Hij schreef het grootste deel van zijn literaire oeuvre onder de naam Corly Verlooghen.

Corly Verlooghen/Rudy Bedacht, portret door Nicolaas Porter

Rudi Ronald Bedacht werd geboren in Paramaribo op 14 september 1932). Zelf schreef hij zijn eerste naam meestal als Rudy. Hij publiceerde poëzie, een roman, vertalingen uit het Zweeds, journalistiek werk, muziekcomposities en muziekpedagogische handboeken. Knipsels, korte beschouwingen en allerlei andere tekstjes en foto’s bracht hij samen tot de ‘autobiografie’ Het leven is een rekensom.

Corly Verlooghen debuteerde met de bundel Kans op onweer (1959). ln zijn poëzie betoonde hij zich afwisselend een sterk geëngageerd dichter, anti-kolonialistisch, en een uitermate sensitief lyricus, soms zelfs een pure taalvirtuoos als in het bundeltje Oe (1962). ln zijn zoeken naar verwoording van een zelfbewust Surinamerschap hoorde hij tot de talentvolsten: Jachtgebied (1961), Dans op de vuurgrens (1961), later in Nederland De held van Guyana (1965), De glinsterende revolutie (1970), Luister meneer de president (1975). De bundel Juich maar niet te vroeg (1979) is als geheel misschien zijn beste, sterk contemplatief-filosofisch. Kwetsbaar in de tijd; gedichten 1980-1994, gepubliceerd in 1994 onder de naam Rudy Bedacht, trok die lijn door.

De roman De leba is gevangen (1977) beschrijft hoe mensen van verschillende nationaliteit zich staande proberen te houden in een van seks en materialisme doordrenkt Stockholm. Artistiek is het boek een mislukking.

Corly Verlooghen/ Rudy Bedacht schreef verschillende muziekboeken en was als muziekdocent werkzaam in Nederland, Zweden, Panama, Suriname en op Bonaire. Als musicus componeerde hij een nieuw Europees volkslied, dat echter weinig gewicht had tegenover Beethovens Ode an die Freude. Op zijn naam staan veel andere muziekcomposities voor gitaar en leerboeken voor gitaar-spelen en algemene muziekleer. Verlooghen vertaalde literair werk van Artur Lundkvist en Theodor Kallifatides.

Een vertaling uit het Zweeds

Bedacht is ereburger van Panama, sinds 1998 lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in Leiden, en werd in 1999 voor zijn muzikale activiteiten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Rudy Bedacht laat een zoon, Corly, achter, en zijn tweede partner, Sandra.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter