blog | werkgroep caraïbische letteren

Converseren in het Karaïbs

Dat inheemse (“Indiaanse”) talen bedreigd worden is geen echt nieuws. Steeds meer jongeren kiezen voor een gemakkelijke creooltaal of de taal van het onderwijs waarmee men gemakkelijker de maatschappelijke ladder kan beklimmen. Dat veel cultuurgoed zo verloren gaat – want met de taal sterven ook een hele hoop culturele begrippen en een manier van denken veelal uit – moge duidelijk zijn. Zo zijn er in Suriname nog manier weinig sprekers van de eens onder inheemsen wijdverbreide Arowakse taal. Met het Karaïbs is het minder dramatisch gesteld, maar ook die taal staat onder druk.

Om de bekendheid van het Karaïbs te vergroten en zo alvast een dammetje tegen verdwijning van de taal op te werpen, schreef Nowilia Tawjoeram een conversatiegids Engels – Nederlands – Karaïbs. Wie het boek wil bestellen klikke voor meer informatie hier.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter