blog | werkgroep caraïbische letteren

Continuïteit door overdracht

Stichting Symposium Organisatie Nederland en St Bondru FM (Omroep) organiseren op donderdag 20 oktober 2016 een debat over de toekomst (Politiek, Mens en Maatschappij), Overdracht (wat en hoe), Historie (herdenken en vieren), Heden (beheer), Toekomst (tradities, innovatie, flexibiliteit, tolerantie, veiligheid, besluiten), Continuïteit door Overdracht: (advies, lezingen, participatie, implementatie).

Curacao Ilse Ikaryo2

Foto Ilse Ikaryo

 
Tijd 19:00-22:00 uur.

Plaats OBA www.oba.nl Theaterzaal, 7e etage.

 

De stellingen zijn gepubliceerd, klik hier
Debater of Publiek, klik hier

Entree: €10,-Donateurs en €15,- (niet Donateurs)
Bankrek: ING: NL97INGB 0006 696900 T n v St Bondru FM, o v v Debat 20 okt 2016

Ga voor meer informatie naar: Debat voor toekomst
Met vriendelijke groeten,

Uitvoerend Hellen Gill and Friends,
Hellen Jeanette Gill
debat
Het programma

 

Er is geen pauze. Het publiek last deze naar eigen dunken in.

19:00-19:15 u

19:15-19:30 u Presentator: Yvonne Ristie, voorzitter van de avond.
19:30-20:00 u Debatleider: Tara Oedayraj Singh Varma (2 stellingen)
 Het is tijd dat er een linkse meerderheid komt in Nederland, om te waarborgen dat de positie van de zwakkeren in de maatschappij goed geregeld is.
 De vakbonden zijn er niet alleen om te vechten voor de lonen en rechtspositie van hun leden, maar ook om mee te doen met het maatschappelijk debat om de kloof tussen rijk en arm te dichten, te zorgen voor een solidaire maatschappij.
20:00-20:30 u Debatleider: Denise Klomp (2 stellingen)
 Geen bezuinigingen meer op defensie. Er moet geld naar onze krijgsmacht.
 Alle kinderen moeten kunnen sporten, ook de kinderen waarvan de ouders onder de armoedegrens leven.
20:30-20:45 u Voordracht: Wilgo Hugo en Yeclka Piqué (vader en dochter)
20:45-21:15 u
Debatleider: Linda Nooitmeer (het publiek stemt)
Enkelen (publiek) krijgen 1 minuut spreektijd. U kan toevoegen of vragen stellen aan debaters. Vervolgens start de stem procedure.
21:00 uur onder toeziend oog van de juryleden.
2 van de 4 stellingen worden plenair gekozen, om verder uit te werken. Het proces is vervolgens online te volgen en interactie mogelijk.
Stem: voor, tegen of neutraal.
21:15-21:30 u Juryvoorzitter: Hannah Belliot, juryleden: Marije van Urk, Carry-Ann Tjong-Ayong, Jan Ramkisoen, Henk Hendriks, Ivette Forster, Ben Douglas) geeft een toelichting op de 2 stellingen die de stemming hebben gehaald. U wordt uitgenodigd voor deelname online debat.
21:30-22:00 u Einde: Yvonne Ristie.
Floor manager/Hosts: Bondru FM Omroep (Sharon Winter, Lucille Vyent, Galieda Mohamedajoeb, Hilli Panday, Tuny Jongejan-Maat, Irving Gill)

Hannah Belliot (ex- wethouder Cultuur) is de Beschermvrouwe van dit project.

Met dank aan St Bondru FM (vrijwilligers / medewerkers / donateurs / begunstigers)
De OBA sluit haar deuren om 22:00 uur.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter