blog | werkgroep caraïbische letteren

Congres: “Tien jaar na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen”

Tijdens het congres wordt telkens ingegaan op de eilandelijke problematiek. Daarbij wordt stilgestaan bij de waarde van goede afspraken tussen de Koninkrijkspartners, en bij diens respectievelijke verantwoordelijkheden. Sprekers worden gevraagd om vanuit hun expertise de eilandproblematiek te bespreken.

Dat kan dus variëren van het concrete Venezolaanse vluchtelingenvraagstuk op bijvoorbeeld: Curaçao en Aruba, of het hoger toezicht op St. Eustatius. Hiermee wordt beoogd dat de discussies direct relevant zijn voor de lokale burger, politiek en het bedrijfsleven.

Voor het programma, zie de brochure in pdf

Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en van Financiën / foto Aart G. Broek

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter