blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Commissie Toezicht Muziekauteursrecht treedt naar buiten

Wanneer met een muziekshow na belasting een bedrag van 20.000 SRD is verdiend, gaat een vastgesteld deel daarvan naar de betreffende muziekauteur. Is in de show voor maximaal een derde deel van de tijd gebruik gemaakt van beschermd muziekrepertoire, dan komt dit op 4 procent, oftewel 800 SRD. Gaat het om tweederde van de show dan moet 6 procent worden afgestaan. Bestaat de show voor meer dan tweederde deel uit muziek waarvan de rechten zijn beschermd, dan wordt het 8 procent.

Henry Seedorf, voorzitter van de Commissie Toezicht Auteursrecht, geflankeerd door commissielid Merlin Gout en Sasur-voorzitter Prim Ramlal. Uiterst links de ondervoorzitter van Sasur, Siegfried Gerling.

Dit voorbeeld is te beluisteren op een speciaal audioprogramma van de Commissie van Toezicht Muziekauteursrecht (CVT). Daarin geeft deze commissie uitleg over de huidige situatie in de muziek- en showwereld.

Aanleiding voor het programma is de commotie die onlangs is ontstaan tussen showorganisatoren en de Sasur, de stichting Auteursrechten Suriname. De showorganistoren hebben de regering vorige week verzocht de bevoegdheden van Sasur in te trekken. Ook de organisatie van Surinaamse Componisten, Auteurs en Tekstschrijvers (Oscat) doet mee aan de protestactie. De organisaties kunnen zich niet vinden in de aanpak en werkwijze van de Sasur.

Het audioprogramma van de CVT, dat dezer dagen naar de media werd gestuurd, omvat interviews met de commissieleden over intellectueel eigendom en bescherming van auteursrechten. CTV-voorzitter Henry Seedorf noemt ook de knelpunten die naar voren zijn gekomen. Seedorf stipt hierbij onder meer de rechtsvorm van de Sasur aan, de bestuurssamenstelling, tarifering en de rechtszaken die de Sasur aanhangig heeft gemaakt.

In het programma komt ook de rol van de CVT zelf uitvoerig aan bod. Zo heeft de commissie de tarieven voor royalties opnieuw vastgesteld met behulp van een onafhankelijke consultant. Daarnaast ziet zij erop toe dat de geïnde gelden bij de rechthebbende muziekauteurs terecht komen. Ook heeft de CVT zogenoemde ‘awareness’ bijeenkomsten, hoorzittingen en voorlichtingssessies georganiseerd.
De CVT hoopt dat er met deze vorm van voorlichting meer duidelijkheid in de samenleving ontstaat over het innen van royalties voor het gebruik van muziekrechten.

[uit Starnieuws, 10 januari 2011]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter