blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Commissie spelling Sranantongo geïnstalleerd

Op 14 juni 2018 werd door de voorzitter van NAKS de Commissie Spelling Sranantongo geïnstalleerd. Bij staatsbesluit werd in 1986 (SB 1986 no. 40) de spelling van het Sranantongo door de overheid officieel vastgesteld. Ondanks deze formele handeling 32 jaren geleden, is het opmerkelijk dat in de praktijk regelmatig meerdere spellingen gehanteerd worden. Men hoeft maar één editie van een lokaal dagblad open te slaan, om te ontdekken dat één woord in bedoelde editie wel op 3 of meer verschillende manieren is geschreven. Dat dit niet positief werkt voor de erkenning en een goede ontwikkeling van het Sranantongo, zal een ieder wel duidelijk zijn.

 

De spellingscommissie

Sranantongo als bindmiddel
De Organisatie voor Gemeenschapswerk NAKS die het Sranantongo bij monde van haar voorzitter, Siegmien Staphorst, niet alleen typeert als een parel van het Surinaams cultureel erfgoed, ervaart de taal ook als een bindmiddel van de multiculturele en multi-etnische Surinaamse samenleving; een samenleving die uitblinkt in diversiteit en saamhorigheid.

Werkgroep Sranantongo NAKS actief
Binnen NAKS is een “Werkgroep Sranantongo” actief onder leiding van Vivian Olf. De werkgroep houdt zich onder meer bezig met het organiseren van diverse activiteiten ter stimulering en ontwikkeling van een correct gebruik (spreken en schrijven) van het Sranantongo. Laatstelijk is de masterclass spreken en schrijven van het Sranantongo aangeboden aan geïnteresseerden, buitenlandse bezoekers, stagiaires, maar ook aan lokalen die de taal (beter) willen spreken en/of schrijven.

Taak en samenstelling commissie
Mede in het kader van de herdenking van de afschaffing van de slavernij 155 jaren geleden en de noodzaak tot het verder werken aan een eigen Surinaamse identiteit, heeft NAKS het voortouw genomen om een Commissie te installeren die zich zal bezighouden met het evalueren van de officiële spelling van het Sranantongo. De commissie staat onder voorzitterschap van Eline Graanoogst. Verder maken de volgende personen deel uit van de commissie: Henry Bel, Lothar Boksteen, Hans Breeveld, Lucille Deekman, Marjorie Rotsburg, Journy Trotman en Rudy Uda. De heren Hein Eersel en Eddy van der Hilst zijn adviseurs van de commissie. De Commissie heeft tot taak om binnen 1,5 jaar de spelling van het Sranantongo te evalueren en aanbevelingen te doen m.b.t. noodzakelijke wetsaanpassingen. De commissie zal zich toeleggen op het houden van vraaggesprekken, het organiseren van workshops, studiedagen, en een nationale conferentie.

 

[uit NAKS Tori Bulletin, tweede kwartaal 2018, met achterstand verschenen in januari 2019]

 

Zie ook dit bericht

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter