blog | werkgroep caraïbische letteren

Comité Herdenking Slavernij wil nationaal monument

PARAMARIBO – Het Nationaal Comité Herdenking Slavernij en Onderzoek naar de Gevolgen van het Slavernijverleden (i.o.) heeft president Chandrikapersad Santokhi gevraagd om het beschikbaar stellen van grond voor een nationaal monument. Volgens het comité moet het een ruimte zijn waar er een stukje gevoel van uitgaat. De omgeving moet ook aangepast zijn, in die zin dat er een ambiance van rust gecreëerd wordt.

Het ontwerp voor een slavernijmonument in Suriname, door Erwin de Vries

Het moet verder een omgeving zijn die recht doet aan wat heeft plaatsgevonden en een nalatenschap zijn waar volgende generaties kunnen nadenken over het onrecht dat zich heeft voorgedaan en waarvan de werking nog voelbaar is. Santhokhi heeft het Nationaal Comité Herdenking Slavernij en Onderzoek naar de Gevolgen van het Slavernijverleden vrijdag tijden een kennismakingsbezoek ontvangen en aangehoord, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Het comité heeft als doel zorg te dragen voor de organisatie van nationale herdenkingsactiviteiten in de periode 1 juni 2022 tot 1 augustus 2023. In dat kader zijn er enkele wenselijkheden aan de president gepresenteerd. “Naast het informeren over de plannen is er ook gevraagd om erkenning”, zegt voorzitter Johan Roozer. De president is gevraagd een toespraak te houden bij de herdenking van 1 juli dit jaar. Deze herdenkingsplechtigheid wordt gehouden bij het standbeeld Kwaku. Het comité wordt ondersteund door de grootste representatieve Afro-Surinaamse organisaties NAKS, Feydrasi Fu Afrikan Srananman, Fiti fu Wini, het Nationale Reparatie Platform aangevuld met exponenten uit de Afro-Surinaamse gemeenschap in het binnenland en de inheemsen.

President Chandrikapersad Santokhi met de leden van het
Comité Herdenking Slavernij en Onderzoek naar de
Gevolgen van het Slavernijverleden. Foto: CDS  

Momenteel is men bezig met de voorbereidingen van een nationaal onderzoek naar het slavernijverleden van de inheemsen en Afro-Surinamers. Verder ziet men ook graag een klankbordgroep, omdat er heel veel opvattingen bestaan met betrekking tot het slavernijverleden in Suriname. Volgens Roozer is het goed om al die meningen bij elkaar te brengen en deze te verbreden door meer organisaties te betrekken bij de discussies en ook bij de activiteiten die zullen plaatsvinden.

De situatie met Nederland met betrekking tot het slavernijverleden is ook actueel. President Santokhi heeft gevraagd om na te gaan hoe de samenwerking op dit stuk beter kan en dat alles goed in kaart wordt gebracht. Hij pleit ervoor dat er een nationaal position paper ontwikkeld wordt, dat gebruikt kan worden bij het aangeven van de standpunten van Suriname met betrekking tot het slavernijverleden. “En daarom is het van belang om meer eenduidigheid te hebben. We zullen alle organisaties die een bijdrage willen leveren, vragen om dat te doen”, aldus Roozer.

[uit de Ware Tijd, 12/03/2022]


Lees ook dit bericht over het slavernijmonument in Suriname

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter