blog | werkgroep caraïbische letteren

Colleges over Caraïbische en Nederlands-Indische literatuur weer publiek toegankelijk

Op vrijdag 11 februari 2022 begint aan de Universiteit van Amsterdam een nieuwe collegereeks – open voor publiek: Caraïbische letteren, verzorgd door prof. Michiel van Kempen. De colleges gaan overigens niet enkel over de literatuur van Suriname en de Caraïbische eilanden, maar ook over de Nederlands-Indische literatuur. Ook dit jaar zijn er weer verschillende schrijvers en gastdocenten aanwezig. De elf colleges beginnen met de orale literatuur, er wordt stilgestaan bij de koloniale literaturen en ze eindigen met de allernieuwste teksten.

Ook dit jaar is de hele reeks colleges opengesteld voor belangstellenden van buiten de universiteit. Dat is geheel kostenloos en men hoeft ook niet deel te nemen aan het afsluitende tentamen. Voorwaarde is dat men de opgegeven teksten vooraf leest en de colleges bijwoont.

Tijd en plaats

Tijd: elke vrijdag 15.00-18.00 uur
Plaats: P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, Amsterdam, zaal 4.04
Vakcode: 120227002Y

Let wel: er zijn dit jaar geen online colleges!

Aanmelden verplicht

Bij prof. dr Michiel van Kempen, via het
mailadres: M.H.G.vanKempen@uva.nl.


Colleges

  1. vrij 11 februari 2022: Algemene inleiding I, te lezen: artikelen De Roo, Rutgers en Van Kempen (zie boven) en het boek van Makida Daniëls, Surinaamse Marrons Vertellingen

2. vrij 18 februari 2022: Algemene inleiding II, te lezen: Albert Helman – Avonturen aan de Wilde Kust

3. vrij 25 februari 2022: Nederlands-Indische letteren, gastcollege door Dr Adrienne Zuiderweg, te lezen: Philip Dröge – Moederstad

4. vrij 4 maart 2022: Lianne Damen – De smeekbede (in aanwezigheid van de auteur)

  1. 5. vrij 11 maart 2022: J. van de Walle – De muggen van San Antonio

  1. 6. vrij 18 maart 2022: Bea Vianen – Sarnami, hai

  1. 7. vrij 25 maart 2022: Surinaams-Javaanse literatuur, lezen Marius Atmoredjo – Loslaten zullen ze nooit meer (met een gastoptreden van de dichter) (let op: dit boek moet nog verschijnen!)

Week 13, 1 april 2022, 1e collegevrije week (tentamenweek)
Week 14, 8 april 2022, 2e collegevrije week
Week 15, 15 april 2022, collegevrij (Goede Vrijdag)

8. vrij 22 april 2022: Gastcollege door Gábor Pusztai (Universiteit Debrecen): Jan Brokken – De tuinen van Buitenzorg

9. vrij 29 april 2022: Ken Mangroelal – Caribbean Rhapsody (in aanwezigheid van de auteur)

Week 18: vrijdag 6 mei 2022, verplichte vrije dag

10. vrij 13 mei 2022: Julien Ignacio – Kus (met gastoptreden van de auteur)

11. vrij 20 mei 2022: Chesley Rach – Huis van de dans (let op: dit boek moet nog verschijnen!)

Studiemateriaal

Te lezen vóór het eerste college

Jos de Roo, ‘Hollandse hovaardij; Moderne Surinaamse schrijvers over Nederland’. & Wim Rutgers, ‘De Nederlandse Antillen en Aruba’. Het gaat om 2 hoofdstukken uit: Theo D’haen (red.), Europa buitengaats; Koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen. Deel I. Amsterdam: Bert Bakker, 2002, pp. 199-246,  resp. 247-288. (ook online te vinden in de DBNL)

Michiel van Kempen, ‘Een banaan afpellen, een bloedende banaan. Een nieuwe generatie in de Nederlands-Caraïbische literatuur.’ In: Michiel van Kempen (red.), Het andere postkoloniale oog; Onbekende kanten van de Nederlandse (post)koloniale cultuur en literatuur. Hilversum: Verloren, 2020, pp. 289-303.

Vóór elk college wordt een secundair artikel artikel ter beschikking gesteld dat gelezen moet worden samen met de te lezen literaire tekst.

Naslagwerken (aanwezig in de bibliotheek van het P.C. Hoofthuis)
Michiel van Kempen, Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Breda: De Geus, 2003 (2 dln).
Wim Rutgers, Beneden en boven de wind. Amsterdam: De Bezige Bij, 1996.

Wat van de deelnemers geëist wordt: het bijwonen van alle colleges, het vooraf lezen van de opgegeven primaire en secundaire literatuur.

Johan van de Walle

3 Trackbacks/Pings

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter