blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Collectief Syoro bespreekt kanttekeningen spelling Sranantongo

De resolutie Spelling en Schrijfwijze van het Sranantongo (1986) is na 38 jaar eindelijk toe aan een aanpassing. Die opdracht is gegeven door de minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur in 2021. Daarvoor is de Nationale Taalraad van Suriname ingesteld met de Spellingscommissie die als uitvoerder onder andere het Sranantongo nader onder de loep neemt. 

Minister Henry Ori temidden van leden van Syoro, naast hem in het groen Denise Jannah, geheel rechts op de foto Ismene Krishnadath, derde van rechts Flos Rustveld. (Andere namen? Graag aanvullen.)

Naar aanleiding van het werk van de huidige Spellingscommissie voor het Sranantongo en de daaruit voortvloeiende voorgestelde wijzigingen, heeft het collectief SYORO enkele weloverwogen kanttekeningen geplaatst. Het collectief SYORO bestaat uit kenners, schrijvers, dichters en onderzoekers van het Sranantongo en heeft als doel met de Spellingscommissie tot overeenstemming te komen.

De eerste pogingen om van overheidswege de spelling van het Sranantongo te standaardiseren dateren uit 1960. Deze spellingsregels werden herzien in 1986. Echter, de Spellingscommissie van 1986 hield geen rekening met de eerder gedane voorstellen van Sranan Akademiya die als organisatie in haar gelederen de alom gewaardeerde taalkundigen kende als Hein Eersel, Hugo Overman en Eddy van der Hilst.

De vuistregel die de huidige Spellingscommissie Sranantongo nu hanteert is ‘internationalisering, dekolonisering en concordantie’ die ertoe zouden moeten leiden dat onze Surinaamse talen (o.a. Sranantongo, Sarnámi, Saamaka) qua spelling intentioneel overeenkomen. Op dit punt verschilt SYORO van mening met de Spellingscommissie, vooral daar er eerder door organisaties als Sranan Akademiya (in 1983) en NAKS (1997 en 2018) heldere voorstellen zijn gedaan voor definitieve wijzigingen van de spellingsregels van het Sranantongo. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op inter-

nationale taalwetenschappelijke feiten die leidend zijn voor een taal op zich. 

SYORO stelt zich op het standpunt dat elke Surinaamse taal waardevol is en gecodeerd moet worden. In hun diversiteit qua spelling dragen zij des te meer bij aan de talenrijkdom van onze Surinaamse bromkidyari. Op 1 augustus 2023 schreef SYORO de Spellingscommissie een brief waarin onderbouwde en goed beargumenteerde voorstellen zijn gedaan. Behalve een bevestiging van ontvangst is er helaas geen inhoudelijke reactie ontvangen.

SYORO heeft zich uiteindelijk gewend tot de nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, prof. dr. Henry Ori, en heeft vandaag een positief en inhoudelijk gesprek gehad over haar zorgpunten omtrent de door de commissie voorgestelde wijzigingen van de spelling van het Sranantongo.

Het collectief SYORO spreekt de hoop uit dat haar standpunten niet alleen gehoord, maar ook meegenomen worden door de Spellingscommissie. De voorstellen van Sranan Akademiya en NAKS staan volgens haar nog steeds recht overeind en kunnen prima worden overgenomen als geldende nieuwe en aangepaste spellingsregels voor het Sranantongo.

Voor contact met het collectief kunt u mailen naar syorokonpe@gmail.com

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter