blog | werkgroep caraïbische letteren

Collectie Coen Ooft nu bij Nationaal Archief

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) heeft op de 100e geboortedag van prof. mr. Coen Ooft archiefstukken gekregen die Ooft heeft achtergelaten. Ooft overleed veertien jaar geleden op 16 maart. Hij was 85 jaar. Frank Ooft, een van de acht kinderen van de professor, heeft de stukken overhandigd mede in het kader van de 45e Onafhankelijkheidsdag van Suriname. Coen Ooft was geboren op 21 oktober 1920.

Frank Ooft, zoon van wijlen prof. mr. Coen Ooft, heeft een deel van de documenten van zijn vader afgestaan aan het Nationaal Archief. (Foto: CDS)

Ooft was in juli 1956 de voorzitter van de Staten van Suriname. Van 1958 tot en met 1969 was hij Statenlid. Rita Tjien Fooh, directeur van NAS, zegt dat het on een belangrijk nalatenschap gaat van Ooft en dat deze moet worden gedeeld met de totale Surinaamse bevolking. Onder de collectie van Ooft zijn ook belangrijke stukken van zijn echtgenote L.Ooft-Van Ommeren, meldt de afdeling Communicatie Dienst Suriname. In de stukken die het NAS heeft gehad zijn er stukken over de grensgebieden. Frank Ooft hoopt dat de documenten van zijn vader over de grensbepalingen kunnen helppen bij het bouwen van bruggen over de Corantijn- en Marowijnerivier.

Coen Ooft was in 1963 minister van Economische Zaken in het kabinet Pengel. Hij werd in het eerste kabinet Arron (1973-1977) minister van Binnenlandse Zaken. Ooft heeft boeken geschreven waaronder het constitutioneel recht van Suriname en een kort begrip van de Staatsinrichting van Suriname.  Hij was ook hoogleraar staats- en administratief recht op de Anton de Kom Universiteit. Hij was ook medeopsteller van de Surinaamse grondwet van 1987. Ooft heeft ongeveer 15 boeken geschreven over staatsinrichting. Hij is medeoprichter geweest van de Progressieve Surinaamse Volkspartij. Ook schreef hij korte verhalen, gebundeld in Spanhoek.

[aangevuld bericht uit Starnieuws, 23 oktober 2020]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter