blog | werkgroep caraïbische letteren

Cineblend: Oude beelden, nieuw commentaar

Cineblend, de maandelijkse avond van SAVAN (Stichting Audiovisuele Antropologie Nederland) met diner, film en debat, heeft dinsdag 1 februari als thema: Oude beelden – nieuw commentaar. Deel 1: Suriname.

De moeizame relatie tussen Nederland en de voormalige koloniën in de West is mede een gevolg van decennialange bevooroordeelde beeldvorming. Die beeldvorming werd uitgedrukt in koloniaal filmmateriaal. Naar aanleiding van archiveringsprojecten van onder andere het Tropenmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid organiseert Cineblend een tweeluik over koloniale beelden van Suriname en de Nederlandse Antillen, en kijkt op een nieuwe, eigentijdse manier naar het filmmateriaal.

Op deze avond aandacht voor Suriname. Hoe kijken (jonge) Surinaamse kunstenaars en wetenschappers naar de koloniale beelden van hun land? In welke context moeten we Nederlands filmmateriaal plaatsen, en hoe heeft dat materiaal de beeldvorming bepaald? Is het belangrijk voor de identiteit en geschiedenis van Surinamers? Wiens erfgoed is het?

Te gast zijn: Gikkels, rapper en mede- oprichter van de politieke jongerenpartij Bijlmer Style, Patricia Kaersenhout, beeldend kunstenares, en Alex van Stipriaan (links op de foto), conservator bij het Tropenmuseum en hoogleraar geschiedenis van de Caribbean aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De discussieleider is Aspha Bijnaar, zij studeerde sociologie in Suriname en in Nederland en is verbonden aan Ninsee (Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis).

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter