blog | werkgroep caraïbische letteren

Celestine Raalte – Puwema

Mi sdon ini a son e brenki
mi awarakoko fingalinga
m’e frifi en t’a kba m’o weri
en na mi fingalingafinga

den frafra geri krerekrere
nanga bogobogo anga lanpu
e gro leki trutru tru konpe
na sey a frustu broko skotu

bifo mi opo mi gorogoro
f’ bar’ tak’dyaktikakalaka
e koyri lek’ ba kownu a prasi

pakanifowru e strey lon
nanga a kayakayakaka
f’ swar’ a dyakti kakalaka

[verschenen als ‘Klankgedicht’ op de blogspot van de Schrijversvakschool Paramaribo]

 
 
 

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter