blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Sociologie / Psychologie

Surinaamse goudsmid ondergaat zijn lot in stilte

door Herman Vuijsje

Dat Hindostanen bijna dertig procent van de Surinaamse bevolking uitmaken, is in Nederland weinig bekend. En wat er omtrent hen wel bekend is, blinkt ook niet uit in nuance en diepgang. Hindostanen worden vaak gekenschetst als overmatig ambitieus, behept met een oppressieve familiecultuur, vooral tegenover meisjes en vrouwen, altijd op de centen. En op elkaar.

lees verder…

Voorkom klokkenluiden, word dwarsligger

door Aart G. Broek

Het oogt geruststellend om van de voorzitter van het College financieel toezicht (Cft), Raymond Gradus, te vernemen dat zich ‘geen integriteitsschendingen of excessief gedrag hebben voorgedaan’ op het kantoor waaraan hij leiding geeft. Er zijn slechts ‘onzorgvuldigheden’ geconstateerd. Achter de gang van zaken gaat  echter wel degelijk een verontrustende aangelegenheid verscholen.

lees verder…

Kloppen clichés over Chinese Nederlanders?

Van alle bevolkingsgroepen in Nederland is de Chinese gemeenschap misschien wel het minst zichtbaar. Hard werkend in de horeca, bescheiden en in zichzelf gekeerd: zomaar wat clichés die de ronde doen. Kloppen ze? De Kanttekening zocht het uit. lees verder…

Georgine Acton geeft vijfde Sophie Redmondlezing

Drs. Georgine Acton is de spreker van de vijfde Sophie Redmondlezing op zaterdag 25 maart 2017. Stichting Between The Lines/Radio Double7FM en Verenging Ons Suriname hebben het initiatief genomen om jaarlijks in het kader van Internationale Vrouwendag een lezing te organiseren met als thema ‘De Inspiratie Van Sophie Redmond’. lees verder…

In de Pocket: Over het documenteren van de Amsterdamse jongerencultuur

Met veel plezier nodigen Imagine IC en OBA je uit op donderdag 13 oktober 2016 om 19.00 uur voor de feestelijke opening van de tentoonstelling ‘In de Pocket.’ Presentatrice Eva Cleven (bekend van FunX, NTR en VPRO) interviewt straatvoetbalster Roxanne ‘Rocky’ Hehakaija en DJ Atti. Welke momenten bewaren zij voor de toekomst? Waarom zijn die voor hen cultureel erfgoed?  lees verder…

Zwarte Amsterdammers in hun museum

Het is een kleine expositie in het Amsterdam Museum, Zwart Amsterdam, in het kader van NiNsee’s Black Achievement Month. Een vijftigtal zwarte Amsterdammers wordt geportretteerd, telkens een foto, een kleine tekst over wie het is en waarom die persoon door iemand genomineerd is als zwarte held van Amsterdam, een portret, een betekenisvol voorwerp. lees verder…

Het dilemma van de tolerantie (12 en slot)

door Willem van Lit

Samenleven is allereerst mensenwerk
Herkent de lezer wat ik schrijf? Het lijkt zo vanzelfsprekend. Zo zit het toch in elkaar. Voor velen is dit echter geen gewoon verhaal, zeker voor hen die net de deuren achter zich hebben dicht getrokken en vertrokken zijn uit de hun vertrouwde omgeving en cultuur. Daarnaast is het voor een aantal van onszelf nog een wat merkwaardig betoog. lees verder…

Het dilemma van de tolerantie (11)

door Willem van Lit

Neteligheid
Mede-menselijkheid. Dat is het uitgangspunt. In een wederzijdse houding, in wederzijdse bejegening moeten we met elkaar aan de slag, met die mensen die op de Europese stoep staan. Met de verdelende rechtvaardigheid, met de kritische redelijkheid, met de wet van dienst en wederdienst. Ook zij willen niet de vernedering van de bedelaar ondergaan, zoals we hebben gezien. Wat is er dan nodig? lees verder…

Het dilemma van de tolerantie (10)

door Willem van Lit

Het kritisch rationalisme
“ Ik beweer dat hij die leert dat niet de rede, maar de liefde moet regeren, de deur wijd open zet voor hen die met haat regeren. (…) Het kan nooit onze plicht zijn anderen gelukkig te maken”. (Popper pag. 485). lees verder…

Het dilemma van de tolerantie (9)

door Willem van Lit

Het goede leven en de menselijke betrekkingen
Dit is het tweede niveau. Het goede leven kan niet zonder de dynamiek van menselijke betrekkingen. Sociale relaties zijn belangrijk om een goed leven te realiseren. We kunnen onszelf pas kennen en tot ontwikkeling brengen in verhouding tot anderen. lees verder…

Het dilemma van de tolerantie (8)

door Willem van Lit

Met bloed, zweet en hectoliters tranen
Er zijn mensen die Schippers wat verdwaasd aankijken als zij zegt wat zij wil zeggen. Zij mag niet zeggen dat onze cultuur beter is dan de hunne, die onder het regime van de islam. Zij staat dan onder verdacht van racisme en discriminatie. Oef, voorzichtig. Het register van beschaming wordt dan weer opengetrokken als je niet goed uitkijkt. Angst en onderbuikgevoelens. Oef, fascisme. Terwijl je het opneemt voor de open samenleving. lees verder…

Het dilemma van de tolerantie (7)

door Willem van Lit

De onthechte geest
Hij is zijn geloof in God niet kwijt, “maar op het menselijke, natuurlijke niveau heeft zich een grote verschuiving voorgedaan”. Dat zegt Charles Taylor over Descartes, de zeventiende-eeuwse grondlegger van de Verlichting: “Als rationele controle een kwestie is van de geest die een onttoverde wereld van materie overheerst, dan moet het besef van superioriteit van het goede leven en de inspiratie het te bereiken, afkomstig zijn van het besef van de handelende mens van zijn eigen waardigheid als rationeel wezen. lees verder…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter