blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Sociologie / Psychologie

Francio Guadeloupe benoemd tot bijzonder hoogleraar Publieke Antropologie van Koninkrijksrelaties

Dr. Francio Guadeloupe is benoemd tot bijzonder hoogleraar Publieke Antropologie van Koninkrijksrelaties aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Deze leerstoel is een samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). ‘Ik wil focussen op wat er in de community en in de politiek gedaan wordt om het Koninkrijk een meer gelijkwaardig, eerlijk en inclusief te maken voor iedereen.’

lees verder…

Is Frantz Fanon nog steeds actueel?

Frantz Fanon (1925 – 2005)


door Homi K. Bhabha

Frantz Fanons klassieker over de dekolonisatie, The Wretched of the Earth, kwam uit in het najaar van 1961 in Parijs terwijl de auteur stervende was aan leukemie in een ziekenhuis in Bethesda, Maryland.

lees verder…

Handbook of Gender Studies in the Dutch Caribbean

Edited by Rose Mary Allen and Sruti Bala, this comprehensive handbook of gender studies scholarship on the Dutch Caribbean islands thematically covers the history of movements for gender equality; the relation of gender to race, colonialism, sexuality; and the arts and popular culture. The handbook ofers unparalleled insights into a century of debates around gender from the six islands of the Dutch Caribbean (Curaçao, Bonaire, Aruba, St. Maarten, St. Eustatius and Saba). Published in Leiden by Brill, 2024.

lees verder…

Boekpresentatie Kruis en Kalebas

Op vrijdag 5 april wordt in het Nationaal Archief Suriname de historisch-sociologische verhandeling Kruis en Kalebas van wijlen Harold Jap-A-Joe gepresenteerd.

lees verder…

Oratie prof. dr Serena Does over sociale ongelijkheid

Onder de titel ‘Hoe we sociale ongelijkheid (niet) zien’ hield bijzonder hoogleraar Serena Does op 21 maart haar inaugurale rede. Prof. dr S. Does bezet de leerstoel Sociale Ongelijkheid & Veerkracht aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de VU. Deze leerstoel werd in 2022 ingesteld door Kennisplatform Inclusief Samenleven KIS.

lees verder…

Herdruk Caleidoscopische visies gepresenteerd

Op vrijdag 15 maart 2024 werd in de Tolhuistuin in Amsterdam de herdruk gepresenteerd van het boek Caleidoscopische visies, onder redactie van Nancy Jouwe, Maayke Botman en Gloria Wekker, en met een nieuw voorwoord door Sarah Bracke. Het boek gaat in op vragen zoals welke invloed gender en achtergrond hebben op iemands positie in de maatschappij en hoe de bewustwording over je eigen positie en die van anderen handelingsperspectief kan bieden voor emancipatie en gelijkheid.

lees verder…

In Suriname geen eerbetoon voor militairen na suïcide

door Jermain Day

In de afgelopen weken zijn er enkele militairen vanwege psychische/psychosociale problemen wederom door suïcide omgekomen. In het licht hiervan acht ik het nodig aan mijn maatschappelijke plicht te voldoen en zowel de vanwege suïcide overleden militairen als hun nabestaanden een stem te geven. Alvorens verder te gaan wens ik te benadrukken dat ik niet als deskundige noch op basis van onderzoeksresultaten, enkele zaken zal stellen. Het gaat hier allemaal om mijn persoonlijke observatie.

lees verder…

Het failliet van de ‘safe space’

door Sebastien Valkenberg

Boeken kregen trigger warnings, waarschuwende stickers voor studenten dat de inhoud aanstootgevend kon zijn. Er werd opgeroepen kunstwerken te verwijderen die leidden tot microagressie. Speciale richtlijnen zeiden welke taal inclusief is ‘zodat we niemand uitsluiten’.

lees verder…

Nederland gaf 400 miljard euro uit aan migranten in 24 jaar tijd

Van 1995 tot 2019 heeft Nederland 400 miljard euro uitgegeven aan migranten. Gemiddeld ging het om 17 miljard euro per jaar, met een piek van 32 miljard euro in 2016. Dit blijkt uit een kersvers onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Het argument dat massa-immigratie zou bijdragen aan de economie, is volgens de onderzoekers definitief achterhaald. 

lees verder…

Surilines

Een journalistiek onderzoek naar de Surinaams-Nederlandse betrekkingen 1975-2025

Op 25 november 1975 werd Suriname na zo’n 300  jaar van Nederlandse koloniale knechting een onafhankelijke republiek. In 2025 is dat 50 jaar geleden. De politieke verhoudingen tussen beide landen waren vanaf 1975 vaak koeltjes. Niet de politiek, maar de liefde voor mens en land houdt de banden warm. Vloek of zegen voor de ontwikkeling en natievorming van Suriname?

lees verder…

Verbod op gescheiden verkoop van moeder en kinderen – Leren van geschiedenis 63

door Hilde Neus

Een van de graadmeters van de rechten van mensen in een samenleving, is de wijze waarop de overheid omgaat met de zwakkere elementen daarbinnen. Specifiek kinderen. De spelregels voor kindertehuizen bijvoorbeeld zijn tegenwoordig ingewikkeld. Veelal draaien die op sponsoring van particuliere donoren, en werpt de overheid voornamelijk barrières op voor de uitbetaling van afgesproken subsidies. Daar hebben de tehuizen recht op, maar het achteraf uitbetalen, nadat een sluitende afrekening is opgemaakt door een erkende accountant, bemoeilijkt de dagelijkse praktijk voor dergelijke tehuizen alleen maar.

lees verder…

Podcastserie Kweekje, mi kwekipikin

Als kweekje groei je niet op bij je ouders maar bij andere familieleden of pleegouders. Nicole Terborg onderzoekt haar eigen ‘kweekverhaal’ in de podcastserie Kweekje, mi kwekipikin en en duikt in de geschiedenis van Nederland en Suriname. In de podcasts stelt ze vragen die ze nooit eerder durfde te stellen.  

lees verder…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter