blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Recht & rechtspraak/criminaliteit

Global Estimates Of Modern Slavery

Forced Labour and Forced Marriage

The 2021 Global Estimates indicate there are 49.6 million people living in situations of modern slavery on any given day, either forced to work against their will or in a marriage that they were forced into.

lees verder…

Crisis Trilogie III (slot): Sociaal herstelprogram

door Henry Does

Dave van Aerde was de eerste initiatiefnemer van het sociale juli protest (De Dave Podcast). Hij benadrukte geen politiek te bedrijven. ‘Ik wil absoluut niet dat er een andere leiding komt op dit moment. We kunnen dat niet gebruiken’. (de Ware Tijd, 25 juli 2022). Over de erfenis van de regering Bouterse zei hij: ‘De vorige regering heeft al een soep van gemaakt.’(Nieuwsuur, 25 juli 2022).

lees verder…

Crisis Trilogie II: Protest integriteit

door Henry Does

NDP-voorzitter Bouterse sprak zich op zijn ‘kadermeeting’ van 23 juli bevlogen uit voor een land waar het vrij was je mening te uiten en te demonstreren. Geen applaus! Hij was zichtbaar verstoord. Het was tekenend voor zijn ongeloofwaardigheid als voorvechter van democratische vrijheden.

lees verder…

Crisis Trilogie I: Sociale rechtsstaat

door Henry Does

Als het geld regent op de rijken, zal het ook neerdruppelen op de armen. Zo luidt het adagium van de trickle-down theorie en in het verlengde daarvan, het sociaal blinde no-pain-no-gain crisisrecept. Fiscaal worden kapitaal, grootgrondbezit en vermogenswinsten ontzien en gefaciliteerd, op kosten van de arbeid en sociale zekerheid. Broodnodige belastinginkomsten voor sociale programma’s komen te ontvallen. De regering definieert zichzelf als  ‘pro-business‘.

lees verder…

Meer marechaussees naar Caribisch gebied

door kapitein Henny de Boer

De brigade Caribisch gebied van de Koninklijke Marechaussee [aanwezig sinds 1839; agb] krijgt er veel nieuwe collega’s bij. In totaal maar liefst 71. Zij worden ingezet voor het zogeheten protocol Versterking Grenstoezicht op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

lees verder…

Circulaire bestuurscultuur

door Karel Frielink

Een onderwerp dat al geruime tijd warme belangstelling geniet is ‘corporate governance’, ook wel als ‘good corporate governance’ aangeduid. In mijn monografie Kort begrip van het Nederlands Caribisch rechtspersonenrecht (2017) wordt het onderwerp primair vanuit de juridische optiek besproken.

lees verder…

Het Haatvirus op Curaçao

door Alex D. Rosaria

Mocht u nog twijfelen, bestaan haat, racisme en discriminatie echt op Curaçao. Na de laatste uitval van een radiopersoon en vader van de Gevolmachtigde minister (GevMin) dat Nazis meer Nederlanders hadden moeten afmaken omdat een Europees Nederlandse journalist zich kritisch had geuit richting zijn zoon, dacht ik: moet ik nu lachen om deze onzin? Maar na de zoveelste haatspraak tegen buitenlanders, de LGBTQ+, Aziaten, Joden, om maar enkelen te noemen, is het lachen me allang vergaan.

lees verder…

Naar optimale afstemming en samenwerking

Inleiding tot het symposium Raad van State van het Koninkrijk over ongevraagd advies Koninkrijk, Verdragen en Unierecht,
Den Haag, 9 juni 2022

door Paul Comenencia, Staatsraad

lees verder…

Crisisklimaat of klimaatcrisis?

door Rob van Gestel

Wie afgelopen jaar de kranten open sloeg stuitte voortdurend op crises. Natuurlijk was er de Coronacrisis, met bijbehorende zorgcrisis, waardoor we ook in een economische crisis werden gestort. Daarnaast was er nog een onderwijscrisis, een vluchtelingencrisis en zou er volgens één Nederlandse minister in bepaalde Caribische delen van het Koninkrijk zelfs een energiecrisis bestaan door onverantwoord energiegebruik vanwege huishoudens, hetgeen haar direct op hoon kwam te staan.

lees verder…

De ‘sexdeal’ onder de loep: Indecent proposal?

door Carlo Jadnanansing

In het dezer dagen te verschijnen Surinaams Juristen Blad 2022 no.1 laat prof. mr. dr. Monique A. Veira (de auteur), zien dat het recht ook pikante aspecten heeft die niet vaak aan de orde komen.

lees verder…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter