blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Recht & rechtspraak/criminaliteit

If Norman Mailer can be cancelled, no one is safe

Penguin has pulled the plug on a collection of his essays. This should chill us all.

by Tim Black

lees verder…

Diversiteitsstreven schaadt neutraliteit politie

door Coen de Jong

De Nederlandse politie wil ‘divers’ en ‘inclusief’ zijn. Een divers politiekorps zou beter en effectiever zijn, zeiden onder anderen oud-korpschef van de Nationale Politie Eric Akerboom en plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer.

lees verder…

Brief uit Sint-Eustatius

door Jan Meijer

Het einde van de coalitievorming nadert en de invulling der posten lijkt een laatste stap die komende week zal worden ingevuld. Wel is al duidelijk dat het staatssecretariaat voor Koninkrijksrelaties aan D66 zal worden toegewezen. Wat dat precies gaat betekenen moet natuurlijk nog blijken maar, zo mag ik begrijpen, aan het tijdperk ‘Knops’ komt een einde.

lees verder…

De moraal van een oud-gouverneur

door Ton de Jong

De personen die genoemd worden in het ontluisterende Ennia-vonnis zouden als bijkomende straf dit zinnetje laten we zeggen honderd maal moeten overschrijven: ‘Egoïsme is helaas nog diep geworteld in de harten van velen.’ Eén van de genoemden zal deze woorden bekend voorkomen. Zij komen uit de Kerst- en nieuwjaarsboodschap die Jaime Saleh in het jaar 2000 uitsprak als gouverneur van de Nederlandse Antillen. Saleh heeft zijn vaak moraliserende inleidingen en toespraken bij zijn afscheid laten bundelen in De gouverneur spreekt.

lees verder…

€500 mln schadevergoeding

door Vasco van der Boon
De Iraans-Amerikaanse miljardair Hushang Ansary heeft de grootste Antilliaanse verzekeraar, Ennia, uitgehold. Dit zware oordeel heeft de rechtbank van Curaçao maandag geveld. Ansary en enkele andere mede-verantwoordelijke leidinggevenden bij de verzekeraar zijn volgens de rechtbank schadeplichtig voor een bedrag van een miljard Antilliaanse guldens, omgerekend €500 mln.

lees verder…

De (afwezigheid van) rechtspersoonlijkheid van het Koninkrijk: een vergeten probleem?

*** Uitgesteld wegens de corona-pandemie ***

Aan de dames en heren deelnemers van het Genootschap Nederland-Aruba (www.genootschapnederlandaruba.nl) en belangstellenden

Gaarne wil ik u namens mr. Jan Willem van Rossem van het ministerie van BZK informeren dat eind [deze] maand [november] een symposium zal worden gehouden waarvoor de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) van genoemd ministerie u van harte wil uitnodigen. 

lees verder…

Brief uit Sint-Eustatius

door Jan Meijer

Geachte voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties,

Echt nieuwe dingen heb ik niet maar als de kracht van de boodschap hem zit in de herhaling dan zou ik graag nog eens één aspect uit mijn eerdere brieven nader willen uitdiepen.

lees verder…

Gerommel binnen Adviescollege Slavernijverleden:

een jaar werk is in twee maanden uitgevoerd
Sommige leden van de commissie waren vooringenomen en het werk is gehaast en rommelig verlopen, blijkt uit interne stukken.

lees verder…

Gouden zwemmedaille gloort voor Enith Brigitha na 45 jaar

Enith Brigitha hoopt dat ze, op 66-jarige leeftijd, alsnog de eerste olympisch zwemkampioene van kleur wordt. De nieuwe voorzitter van wereldzwembond Fina, Husain Al-Musallam, wil alle dubieuze DDR-titels uit de jaren zeventig en tachtig schrappen uit de recordboeken.

door Eline van Suchtelen

lees verder…

Lezing President Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba (GNA) heeft het genoegen u uit te nodigen voor een online lezing door mr Eunice Saleh, President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Curaçao, Aruba, Sint-Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

lees verder…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter