blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Recht & rechtspraak/criminaliteit

Autoritair populisme en minachting van rechtbank

door Henry Does

Een lakmoesproef voor het onderscheiden van autoritair populistische en democratische politieke leiders en partijen is de houding ten opzichte van de onafhankelijke rechtspraak. Ik heb het daarbij niet over lippendienst. Het gaat om de pervasieve houding, de attitude onder alle omstandigheden in standpunten, suggesties, gedrag en in het nalaten van standpunten, suggesties en gedrag.

lees verder…

Ali en Maduro roken vredespijp: Geen geweld om Essequibo-grensgeschil

PARAMARIBO  Venezuela en Guyana zijn overeengekomen geen geweld te gebruiken om hun territoriaal geschil over de olierijke Essequibo-regio te beslechten na een gespannen ontmoeting tussen de leiders van de twee landen. De Guyanese president Irfaan Ali en zijn Venezolaanse ambtgenoot Nicolás Maduro rookten donderdag onder het toeziend oog van gastheer Ralph Gonsalves, premier van Saint Vincent en de Grenadines en premier Mia Mottley van Barbados de vredespijp.

lees verder…

Breaking Boundaries

Milestones & Momentum at the Caribbean Reparations and Colonialism Symposium

Success Marks the Conclusion of the 8th Symposium on Contemporary Colonialism & Reparations in the Caribbean on Bonaire hosted by Bonaire Human Rights Organization from November 29th to December 3rd, 2023

lees verder…

Brand in de stad – Leren van geschiedenis 71

door Hilde Neus

Begin 2023 ontaardde de protestacties tegen de Surinaamse regering in geplunder, wat grote financiële gevolgen heeft voor de winkeliers met zaken in de stroom van de vernielingen die de relschoppers met zich meevoerden. Daarvóór werd het DNA-gebouw bestormd en vele ruiten ingegooid. Onderweg naar de markt werd een auto van een journalist in brand gestoken. In de verhitte situatie die was ontstaan probeerden enkele nog wat extra olie op het vuur te gooien.        

lees verder…

Stelen uit de tuin – Leren van geschiedenis 70

door Hilde Neus

Regelmatig vernemen we uit de media dat een dief in de kraag is gevat. Een enkele krant maakt er zelfs een sport van zoveel als mogelijk berovingen te rapporteren. Door de toenemende criminaliteit (al dan niet gepaard gaande met geweld) is de samenleving er extra op gebrand dat de schuldigen worden aangehouden. Maar bekend is ook dat het de politie aan middelen – zoals vervoer – ontbreekt en de gewenste actie op diefstal vaak ontoereikend is. Als ze al uitrukken duurt het zo lang voordat ze de plaats van delict bereiken, dat de vogel al lang gevlogen is. Recentelijk is zelfs besloten de hulp van het leger in te roepen. Dat de politie onvoldoende kan inspelen op diefstal en andere strafbare handelingen, maakt dat de bewoners het heft in eigen handen nemen. Dit gebeurt zelfs op de openbare weg, zoals we laatst gezien hebben toen een crimineel de vergissing maakte een politieagent aan te vallen.     

lees verder…

60 jaar Surinaams juristenblad

De Surinaamse Juristenvereniging (SJV) en haar orgaan, het Surinaams Juristenblad (SJB) organiseerden op 9 november 2023 een lezing in het auditorium van Self Reliance getiteld: ‘60 jaar SJB en de betekenis van dit blad voor de rechtsontwikkeling in Suriname, “SJB Avonturen aan de Wilde Kust”.’

lees verder…

Klassen- of rassenjustitie – Leren van geschiedenis 66

door Hilde Neus

Stelen en stelen zijn in Suriname verschillende dingen. Niet twee, nee, heel veel verschillende dingen! Je zou bijna kunnen zeggen dat diefstal zich op een spectrum bevindt. De een wordt zwaar gestraft, soms neergeschoten wanneer op hetere daad betrapt. Neergeschoten, soms met dodelijk gevolg. Of je komt voor jaren in Santo Boma terecht. En dit heeft niets te maken met wat je gestolen hebt, het kan een pak melk of een brood zijn. Integendeel, hele grote diefstallen, miljoenen dollars zelfs, gaan vrijwel onopgemerkt aan justitie voorbij vanwege onvoldoende controle. Zoals vorig jaar bij de Centrale Bank. De ander komt er dus mee weg.

lees verder…

Het afleggen van de eed van trouw – Leren van geschiedenis 62

door Hilde Neus

Wanneer een persoon met een belangrijke ambtelijke functie in dienst treedt, wordt van deze verwacht dat die de eed aflegt, en trouw zweert aan God (vaak bijgestaan door een geestelijke). Helaas zien we maar al te vaak dat daarna de inhoud van de regels, maar ook de beloofde eed snel vergeten wordt. Het dilemma is, dat een ondergeschikte uitvoert wat de hogergeplaatste beveelt, vanwege broodvrees. Als je protesteert word je opzijgeschoven. Je moet meedoen aan de spelletjes die vanaf de bovenste trede van de hiërarchie worden opgelegd. Dit was vroeger zo, en nu nog steeds. Het is dus uiterst belangrijk dat vanaf de hoogste functionaris, in dit geval de president, de juiste houding wordt getoond, zodat de lagere ambtenaren, maar ook de rest van de bevolking, zich niet schuldig maakt aan corruptie of malversaties. En niet zal profiteren van ‘s lands goed.    

lees verder…

Lof der Zotheidspeld van Comité Erasmus voor jurist en mensenrechtenactivist Lilian Gonçalves – Ho Kang You

Het Comité Erasmus, Icoon van Rotterdam, heeft de Lof der Zotheidspeld 2023 toegekend aan jurist en mensenrechtenactivist Lilian Gonçalves – Ho Kang You (Paramaribo, 1946). Zij kreeg de speld op vrijdag 27 oktober 2023 opgespeld in de Burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis uit handen van Natasha Mohamed-Hoessein, wethouder Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Taal. 

lees verder…

Boekpresentatie prof. mr dr M.A. Veira: De wettelijke verdeling van nalatenschappen

door Carlo Jadnanansing

Prof.mr.dr. Monique A. Veira, hoogleraar privaatrecht met het accent op erfrecht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, hierna ook genoemd de auteur 🙃, presenteerde op 26 oktober in de bibliotheek van de voormelde universiteit haar laatste boekwerk: De wettelijke verdeling van nalatenschappen in Suriname.

lees verder…

Afschaffing van de pijnbank – Leren van geschiedenis 53

door Hilde Neus

In de hedendaagse rechtspraak geld dat een verdachte onschuldig totdat het bewijs is geleverd dat hij de misdaad heeft begaan. De bewijslast ligt dus bij degene die beschuldigt. Als tussenfiguur fungeert de politie, die de zaak moet onderzoeken en het bewijs moet leveren. Het Openbaar Ministerie daagt de dader dan voor het gerecht en de rechter beslist uiteindelijk of er sprake is van schuld of niet. De beschuldigde laat zich vertegenwoordigen door een advocaat, omdat die alle kneepjes van het vak kent, en zelfs iemand vrij kan krijgen vanwege vormfouten. Dat is, als er ergens in de rechtsgang, van in hechtenis nemen tot aan het verschijnen voor de groene tafel, iets is misgegaan. Zelfs als het zonneklaar is, dat de beschuldigde het wel heeft gedaan. Vroeger liepen die zaken iets anders. Er werd zelfs foltering gebruikt om bekentenissen af te dwingen.

lees verder…

Barryl Biekman vraagt verankering slavernijexcuses in de Nederlandse wet

Barryl Biekman, voorzitter van de Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden (Initiatiefnemer en geassocieerd lid van de Caricom Reparation Commission) heeft mede namens de Nationale Reparation Commissie NL en Forum een verzoek gericht aan het Nederlandse kabinet en de Tweede Kamer, om de slavernijexcuses te verankeren in de Nederlandse wet.

lees verder…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter