blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Politiek

Verkiezingen: Brief vanuit Sint-Eustatius aan Kamercommissie

door Jan Meijer

Geachte voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties,

Graag bied ik u hierbij mijn appreciatie van de uitslag van de verkiezingen op Sint Eustatius aan. De dag na de verkiezingen lees ik op de website van de lokale overheid: PLP 815, DP 647 en UPC 124. Vooruitlopend op de officiële uitslag reken ik zelf uit: 3 zetels voor PLP en 2 voor DP.

lees verder…

Hoogste pauselijke onderscheiding Emile Wijntuin

door Jason Pinas

PARAMARIBO – Oud-parlementsvoorzitter Emile Wijntuin, die op 7 mei is overleden, kreeg zaterdag postuum de hoogste pauselijke onderscheiding voor leken gelovigen. Het bewijs van eer is tijdens een speciale dienst in de kathedrale basiliek in ontvangst genomen door zijn weduwe Ninon Wijntuin-Alvares. Diverse notabelen onder wie oud-vicepresident Ramdien Sardjoe en first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry waren aanwezig.

lees verder…

MAS komt weer aan de macht in Bolivia

door Walter Lotens

Zo zien de voorlopige uitslagen eruit volgens het sneltelsysteem van Ciesmori en Tu vota cuenta (uw stem telt). Ze werden nog tijdens de voorbije verkiezingsnacht in Bolivia meegedeeld door Unitel en Bolivision. Ongeveer 7,3 miljoen Bolivianen konden op 18 oktober deelnemen aan de presidents- en parlementsverkiezingen.  Tevens worden er 166 volksvertegenwoordigers (130 plus 36 senatoren) verkozen voor de plurinationale staat, want dat is Bolivia geworden sinds de nieuwe grondwet van 2009 onder Evo Morales.

lees verder…

Brief vanuit Sint-Eustatius aan Kamercommissie

door Jan Meijer

Geachte voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties,

Zaterdag 10 oktober 2020 ging hier op het eiland – Sint Eustatius – tamelijk ongemerkt voorbij. Het was goed weer (zoals meestal) en er was weinig te doen, vooral als gevolg van de wereldwijde pandemie, veroorzaakt door het coronavirus. Weliswaar heeft het eiland in directe zin er niet heel veel van te lijden maar de angst ervoor wordt ‘in stand gehouden’ en mondkapjes maken steeds meer deel uit van een vertrouwd straatbeeld.

lees verder…

Saba’s secret?

by Jonathan G.A. Johnson [Island Governor of Saba]


Since becoming a public entity of the Netherlands 10 years ago I have been frequently asked, ‘What is Saba’s Secret?’. I tell them there is no real secret. We do what we are elected or appointed to do in a transparent and goal driven manner. 

lees verder…

Koninkrijk op eieren

Is de staatkundige hervorming van 10-10-10 een succes geworden? Nee, zeggen vijftig (oud-) bewindslieden, volksvertegenwoordigers en professionele volgers van het Koninkrijk uit alle delen van het Koninkrijk in het boek Koninkrijk op eieren. Alphenaren Joop van den Berg en René Zwart hebben het boek samengesteld en ook burgemeester Liesbeth Spies komt terug in het boek.

lees verder…

Michelle Obama’s Closing Statement

Forever First Lady MichelleObama is one of the most gifted orators in history! Her words sear the mind with truth and weight! Watch what she has to say about DonaldTrump HERE!

lees verder…

Carlo Jadnanansing over Suriname en de democratie

Suriname behoort tot de “derde golf democratieën”

 door Carlo Jadnanansing

In het laatste nummer van het Surinaams Juristen Blad (SJB 2020 nr. 1) is een opmerkelijk artikel van de bekende Nederlandse hoogleraar prof.mr. Ybo Buruma gepubliceerd getiteld: “De taak van de rechter en de vooruitgang in Suriname”. Het artikel is de vastlegging van de lezing die de hoogleraar gehouden heeft op de conferentie: Democratie Rechtstaat en Rechtspleging, gehouden te Paramaribo op 15 en 16 november 2019.

lees verder…

Een kwestie van principes?!

door Armand Hessels

De laatste tijd is er een ware hetze aan de gang tegen Nederland wegens de strenge voorwaarden die het stelt tegenover zijn hulpverlening aan Aruba. Aanvoerder is de voormalige MEP-premier, die in emotionele termen Nederland beticht van misbruik en het volk waarschuwt voor een Nederlands dictatorschap [bedoeld is Nel Oduber – red. CU]. Als mogelijke nazaat van Franse kolonisten die indertijd hebben gekozen voor vestiging in Aruba, beklaagt hij zich over zijn Nederlanderschap dat hij ‘opgelegd’ kreeg. Dat brengt hem zijns inziens echter minder profijt dan vluchtelingen die van Nederland onderdak, voedsel en scholing krijgen zonder dat zij Nederlander zijn. De twee rijkswetten die Nederland ons land wil opleggen maken volgens de ex-premier dat wij weer aloë moeten telen, goud moeten delven of moeten vissen om te overleven. Voor hem is dit ‘einde Aruba’ en een herinvoering van de ‘West Indische Compagnie’.

lees verder…

Autonomie en ontwikkeling in een dushi tera respeta

door Glenn Sankatsing

Aruba heeft een punt in zijn geschiedenis bereikt waarop het overleven als land en als samenleving op het spel staat.

lees verder…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter