blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Onderwijs & Wetenschap

De religieuze erfenis van slavernij en kolonisatie

Welke rol speelden christelijke zendelingen in de slavernij? En wat was hun invloed op de hedendaagse geloofsbeleving van afstammelingen van slaafgemaakte en gekoloniseerde mensen? VU-antropoloog Amisah Bakuri onderzoekt wat deze historische erfenis precies is en hoe mensen van Afro-Caribische en West-Afrikaanse komaf daarmee omgaan. “Voor slaafgemaakte mensen voelde het alsof hun geloofsovertuiging geen vrije keuze was. Het was kiezen of delen: dit geloof óf je leven werd je heel moeilijk gemaakt.”

lees verder…

Trans-Atlantishe slavernij in maritieme context

Op maandag 17 juni wordt er bij Het Scheepvaartmuseum een conferentie gehouden over de geschiedenis van Nederlandse trans-Atlantische slavernij in een maritieme context. Deze conferentie organiseert Het Scheepvaartmuseum samen met het New Netherland Institute. 

lees verder…

Een gids voor onderzoekers van Nederlands koloniale verleden

Nederlands kolonialisme van archief tot geschiedschrijving

Nederlands kolonialisme van archief tot geschiedschrijving is een gids die onderzoekers de weg wil wijzen in de wereld van bronnen en archieven die in Nederland en ver daarbuiten.

lees verder…

Hoe Black Power het zwarte bewustzijn aanwakkerde op de Antillen, Suriname en Nederland

door Vincent Bongers

Via de Antillen en Suriname bereikte de Amerikaanse Black Power-beweging in de jaren zestig ook Nederland. De missie van zelfbeschikking, zelfbescherming en trots leek eenduidig, maar gaandeweg groeiden de verschillen. ‘Sommigen wilden meteen revolutie.’

lees verder…

Unieke handgetekende kaart van Suriname uit 1830 beschikbaar in Digital Collections

De in 1830 getekende kaart van Suriname die in 2023 door de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) werd verworven is nu open access online beschikbaar gemaakt via Digital Collections. De kaart kan in hoge resolutie worden bestudeerd en gedownload worden.

lees verder…

Hoeveel zegt een DNA-test over je afkomst?

Je hebt het je vast weleens afgevraagd. Waar komt mijn familie vandaan?  Misschien duik je dan in je stamboom of je familieregister om te achterhalen waar je familie precies vandaan komt. Maar helaas is dit niet voor iedereen mogelijk. Nazaten van tot slaafgemaakten komen namelijk niet verder dan de plantages waar hun voorouders vandaan kwamen.

lees verder…

Eindexamen Papiamentu havo/vwo

door Jeroen Heuvel

Woensdag 8 mei was de derde dag van het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) 2024 voor het voortgezet onderwijs (vsbo, havo en vwo) in Curaçao. Nu was Papiamentu aan de beurt. Enkele kandidaten van het Albert Schweitzer havo en vwo (ASHV) geven hun reactie. Maar eerst het volgende.

lees verder…

Henna Goudzands Suikerland ook geschikt voor school

door Rihana Jamaludin

In eenvoudige taal wordt het verhaal verteld van de slaafgemaakten Esi en Lano. Het verhaal begint in Afrika (welk land is niet verteld) zodat we iets zien van het leven vóór slavernij. Althans voor Esi, want Lano is haar slaaf. Ze worden beiden ontvoerd door slavenhandelaren en verscheept naar Zuid-Amerika.

lees verder…

‘Je kunt niet iemand uit het curriculum bannen die én de P.C. Hooft-prijs én de Prijs der Nederlandse Letteren heeft gekregen’

Letterkundige en surinamist Michiel van Kempen over Caraïbische letteren in het voortgezet en universitair onderwijs

door Niki Smits

Bij de start van de collegereeks Caraïbische  letteren wees Van Kempen zijn studenten, waarvan ik er dit semester één ben, op de vele elementen in het hedendaagse Amsterdamse straatbeeld die ons herinneren aan het koloniale verleden. Op de Martelaarsgracht, zo noemde hij als voorbeeld, is nog een gevelplaat te zien die de verkoop van ‘volledige Indische uitrustingen’ aankondigt. Ik loop erlangs op weg naar het P.C. Hoofthuis, waar ik Van Kempen spreek over Caraïbische literatuur in het onderwijs.  

lees verder…

Lezing over creooltalen

Op 21 mei organiseert de opleiding Franse taal en cultuur van de Universiteit Leiden een lezing over creooltalen. De Engelstalige lezing wordt gegeven door Marlyse Baptista, hoogleraar aan de universiteit van Pennsylvania en een toonaangevende expert op het gebied van creooltalen. Zij is in Leiden in verband met een workshop over creooltalen die een dag later plaats zal vinden (WoCL). Daarnaast geeft zij een lezing voor een algemeen publiek en in het bijzonder voor leraren uit het middelbaar onderwijs.

lees verder…

Taalkundige Renata de Bies overleden

Op maandag 13 mei 2024 is in Paramaribo overleden de taalkundige Renata de Bies. Zij heeft grote betekenis gehad als voorvechtster van het Surinaams-Nederlands. De Bies overleed na een kort ziekbed. Zij werd op de dag af exact 77 jaar.

lees verder…

Het spits is afgebeten

Maandag 6 mei was de eerste dag van het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) 2024 voor het voortgezet onderwijs (vsbo, havo en vwo) in Curaçao. Het spits is afgebeten met het CSE Nederlands. Terwijl ik voor het examenlokaal zit te wachten tot het 11 uur is en het examen officieel klaar moet zijn, behalve voor kandidaten die bijvoorbeeld wegens dyslexie extra tijd krijgen, druppelen er al vanaf 10:30 uur kandidaten naar buiten. Enkele kandidaten van de havo op het Maria Immaculata Lyceum geven een eerste reactie. 

lees verder…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter