blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Onderwijs & Wetenschap

Oratie prof. dr Guno Jones

De rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam en de decanen van de Faculteiten der Geesteswetenschappen en Rechtsgeleerdheid nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de openbare zitting van het College van decanen, waarin dr. G.R. Jones benoemd tot hoogleraar op de Anton de Kom Leerstoel, Geschiedenis van kolonialisme en slavernij en hun hedendaagse sociale, culturele en juridische doorwerking, welke leerstoel wordt gesponsord door het ministerie van Buitenlandse Zaken, dit ambt hoopt te aanvaarden met het uitspreken van de rede Wil de echte wereldburger opstaan?

lees verder…

Getuigen van Indië

Op vrijdag 21 juni 2024 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag in Leiden. Ditmaal is gekozen voor het thema: Getuigen van Indië. Als sprekers zijn uitgenodigd Leonard Blussé, Margreet van Till, Egbert Fortuin, Petra Timmer, Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira en Martijn Spruit.

lees verder…

Javanen gezocht

Re/Presenting Europe en Athena Instituut onderzoeken de doorwerking van het kolonialisme, historisch trauma, het proces van heling en de rol van storytelling binnen de Surinaams-Javaanse gemeenschap in Nederland en Suriname.

lees verder…

Francio Guadeloupe benoemd tot bijzonder hoogleraar Publieke Antropologie van Koninkrijksrelaties

Dr. Francio Guadeloupe is benoemd tot bijzonder hoogleraar Publieke Antropologie van Koninkrijksrelaties aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Deze leerstoel is een samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). ‘Ik wil focussen op wat er in de community en in de politiek gedaan wordt om het Koninkrijk een meer gelijkwaardig, eerlijk en inclusief te maken voor iedereen.’

lees verder…

Wiki goes Caribbean: Papiamentu


Wil je weten hoe Papiamentu is ontstaan? Wat de regels zijn voor de schrijfwijze en hoe je artikelen over en in het Papiamentu op Wikipedia kunt verbeteren of uitbreiden? Kom dan op zaterdag 15 juni van 13:00 tot 16:00 uur naar het Nationaal Archief, Prins Willem Alexanderhof 20, Den Haag.

lees verder…

Calls for Slavery Reparations are Shameless

Nothing was as evident as slavery. Little is as exceptional as the view that people are equal, not to mention the belief that slaves are ‘people’. We find the ideas about distinction and human ranking confirmed worldwide and throughout history. This was only fundamentally changed in the eighteenth century, specifically in France, Great Britain, the United States and the Netherlands. It remains a work in progress.

by Aart G. Broek

lees verder…

De religieuze erfenis van slavernij en kolonisatie

Welke rol speelden christelijke zendelingen in de slavernij? En wat was hun invloed op de hedendaagse geloofsbeleving van afstammelingen van slaafgemaakte en gekoloniseerde mensen? VU-antropoloog Amisah Bakuri onderzoekt wat deze historische erfenis precies is en hoe mensen van Afro-Caribische en West-Afrikaanse komaf daarmee omgaan. “Voor slaafgemaakte mensen voelde het alsof hun geloofsovertuiging geen vrije keuze was. Het was kiezen of delen: dit geloof óf je leven werd je heel moeilijk gemaakt.”

lees verder…

Trans-Atlantishe slavernij in maritieme context

Op maandag 17 juni wordt er bij Het Scheepvaartmuseum een conferentie gehouden over de geschiedenis van Nederlandse trans-Atlantische slavernij in een maritieme context. Deze conferentie organiseert Het Scheepvaartmuseum samen met het New Netherland Institute. 

lees verder…

Een gids voor onderzoekers van Nederlands koloniale verleden

Nederlands kolonialisme van archief tot geschiedschrijving

Nederlands kolonialisme van archief tot geschiedschrijving is een gids die onderzoekers de weg wil wijzen in de wereld van bronnen en archieven die in Nederland en ver daarbuiten.

lees verder…

Hoe Black Power het zwarte bewustzijn aanwakkerde op de Antillen, Suriname en Nederland

door Vincent Bongers

Via de Antillen en Suriname bereikte de Amerikaanse Black Power-beweging in de jaren zestig ook Nederland. De missie van zelfbeschikking, zelfbescherming en trots leek eenduidig, maar gaandeweg groeiden de verschillen. ‘Sommigen wilden meteen revolutie.’

lees verder…

Unieke handgetekende kaart van Suriname uit 1830 beschikbaar in Digital Collections

De in 1830 getekende kaart van Suriname die in 2023 door de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) werd verworven is nu open access online beschikbaar gemaakt via Digital Collections. De kaart kan in hoge resolutie worden bestudeerd en gedownload worden.

lees verder…

Hoeveel zegt een DNA-test over je afkomst?

Je hebt het je vast weleens afgevraagd. Waar komt mijn familie vandaan?  Misschien duik je dan in je stamboom of je familieregister om te achterhalen waar je familie precies vandaan komt. Maar helaas is dit niet voor iedereen mogelijk. Nazaten van tot slaafgemaakten komen namelijk niet verder dan de plantages waar hun voorouders vandaan kwamen.

lees verder…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter