blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Varia

Het dilemma van de tolerantie (10)

door Willem van Lit

Het kritisch rationalisme
“ Ik beweer dat hij die leert dat niet de rede, maar de liefde moet regeren, de deur wijd open zet voor hen die met haat regeren. (…) Het kan nooit onze plicht zijn anderen gelukkig te maken”. (Popper pag. 485). lees verder…

Het dilemma van de tolerantie (9)

door Willem van Lit

Het goede leven en de menselijke betrekkingen
Dit is het tweede niveau. Het goede leven kan niet zonder de dynamiek van menselijke betrekkingen. Sociale relaties zijn belangrijk om een goed leven te realiseren. We kunnen onszelf pas kennen en tot ontwikkeling brengen in verhouding tot anderen. lees verder…

Het dilemma van de tolerantie (8)

door Willem van Lit

Met bloed, zweet en hectoliters tranen
Er zijn mensen die Schippers wat verdwaasd aankijken als zij zegt wat zij wil zeggen. Zij mag niet zeggen dat onze cultuur beter is dan de hunne, die onder het regime van de islam. Zij staat dan onder verdacht van racisme en discriminatie. Oef, voorzichtig. Het register van beschaming wordt dan weer opengetrokken als je niet goed uitkijkt. Angst en onderbuikgevoelens. Oef, fascisme. Terwijl je het opneemt voor de open samenleving. lees verder…

Achterblijven

In het filosofisch essay Achterblijven onderzoekt Denker des Vaderlands Marli Huijer het fenomeen ‘achterblijven’ in relatie tot de overzeese migratie vanuit Europa: wat betekent het vertrek van een kind, broer of collega voor de achterblijvers? Is de dramatiek van weleer verdwenen nu we op afstand digitaal met elkaar verbonden kunnen blijven? Of slaat migratie naar Amerika of Afrika ook nu nog een gat in het bestaan? lees verder…

Het dilemma van de tolerantie (7)

door Willem van Lit

De onthechte geest
Hij is zijn geloof in God niet kwijt, “maar op het menselijke, natuurlijke niveau heeft zich een grote verschuiving voorgedaan”. Dat zegt Charles Taylor over Descartes, de zeventiende-eeuwse grondlegger van de Verlichting: “Als rationele controle een kwestie is van de geest die een onttoverde wereld van materie overheerst, dan moet het besef van superioriteit van het goede leven en de inspiratie het te bereiken, afkomstig zijn van het besef van de handelende mens van zijn eigen waardigheid als rationeel wezen. lees verder…

Het dilemma van de tolerantie (6)

door Willem van Lit

De gesloten samenleving
Ik kom nu bij Karl Popper: “Het is onze plicht mensen te helpen die onze hulp nodig hebben, maar het kan nooit onze plicht zijn anderen gelukkig te maken, omdat dit niet van ons afhangt en omdat het maar al te vaak impliceert dat wij inbreuk maken op de privacy van hen die we zo vaak willen bijstaan”. Pogingen om met liefde te regeren of de hemel op aarde te willen creëren, leiden onvermijdelijk tot de hel. lees verder…

Het dilemma van de tolerantie (5)

door Willem van Lit

Domheid door kwader trouw
Het is juist de groep die zichzelf progressieven noemt die andersdenkenden van domheid betichten. Dat wordt doorgaans snerend verteld met een onbegrijpelijk schouderophalend gebaar dat je dat toch niet kunt veranderen. Niemand wil immers voor dom versleten worden. In feite is dat dan een appél op iedereen zich dan maar politiek correct te gedragen. lees verder…

Oktober: Black Achievement Month

Van zaterdag 1 t/m maandag 31 oktober vindt de allereerste editie van de Black Achievement Month plaats in Amsterdam, Den Haag, Leiden en Leerdam. lees verder…

Opnieuw gouden medaille voor Borgoe rum

Tijdens de internationale Spirits Selection 2016 competitie welke afgelopen zomer werd gehouden in Mexico, heeft de Surinaamse Borgoe 8 Years Old rum opnieuw een gouden medaille gewonnen in de categorie 8 jaar oude rums. Hiermee is wederom gebleken dat de eigen Borgoe rum tot de beste aged rums in de wereld gerekend mag worden. lees verder…

Voorbereidingen voor nieuw Nationaal Houttechnologisch laboratorium

Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS ) heeft op dinsdag 5 april een ééndaagse workshop gehouden in de University Guesthouse aan de Leysweg. Deze activiteit was bedoeld om met verschillende stakeholders na te gaan wat de eisen en behoeften van de houtsector zijn,die vervolgens als input gebruikt zullen worden voor het opzetten van het moderne nationaal Houttechnologisch laboratorium. lees verder…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter