blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Varia

Nummer zes van His/Her Tori, Tijdschrift voor Surinaamse geschiedenis en cultuur

door Christine F. Samsom

Het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMWO) van onze Universiteit kwam in november 2015 uit met, hoe kan het ook anders, het nummer 40 jaar staatkundige onafhankelijkeid; Wi mu seti kondre bun van His/Her Tori, Tijdschrift voor Surinaamse geschiedenis en cultuur. Het siert de redactie, bestaande uit de wetenschappers Jerome Egger, Eric Jagdew en Hilde Neus-van der Putten, dat zij tegen de klippen opvarend, toch weer met een prachtig nummer is uitgekomen, een niet geringe prestatie na het eerste-lustrum-nummer over de Grondenrechten. Want in deze tijd in Suriname uitkomen met een boek, zo’n dik tijdschrift kan je gerust een boek noemen, getuigt van moed, doorzettingsvermogen en geloof in eigen kunnen, zullen we maar zeggen! lees verder…

Oso: Suriname na de 'revolutie'

Van de redactie van de Ware Tijd Literair

Sinds 1982 verschijnt OSO, en het tijdschrift heeft gedurende de 34 jaren van haar bestaan veel aspecten Suriname betreffende aangekaart: op het gebied van taal, politiek, geschiedenis, cultuur, enzovoorts. lees verder…

Hindoe LGBT proefpersonen gezocht

Promotie-onderzoek naar de ervaring van hindoe lesbische, homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen in Nederland en Suriname

Ik, Carla Bakboord (cultureel antropoloog afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht), ben bezig met een promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dit onderzoek richt zich op de ervaringen van Hindostaans -Surinaamse vrouwen en mannen die het Hindoeïsme belijden en (ook) seksuele relaties hebben met een partner van hetzelfde geslacht. lees verder…

Bouterse praat met rechters en leger over proces Decembermoorden

door Harmen Boerboom

In Suriname staat het functioneren van de rechtsstaat ter discussie nadat president Bouterse wat hij noemt ‘constitutioneel overleg’ heeft gepleegd met de rechterlijke macht, de voorzitter van het parlement en de leger- en politietop. Daarnaast zijn vrijdag de manschappen van leger en politie geïnformeerd over de zogenoemde ‘constitutionele crisis’ waarin het land zich bevindt. lees verder…

Nationale Herdenking Afschaffing Slavernij op 30 juni; Nieuwe opzet bezinningsmoment

Waarom een nieuwe opzet?
Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) heeft waargenomen
dat er een grote diversiteit bestaat in de (landelijke) momenten van herdenken en vieren van de
formele afschaffing van de slavernij door Nederland, dit jaar 153 jaar geleden. Binnen de Afro-gemeenschap in Nederland vindt hier al langer debat over plaats. Er is met name grote moeite met de onmiddellijke overgang van bezinning naar de viering. Ook de invulling en het bereik van de Nationale Herdenking is onderwerp van debat. lees verder…

Winti & Javanisme

De “Stichting Fiti Fu Wini” organiseert een bijeenkomst op zondag 29 mei 2016. De titel is “Overeenkomsten tussen de Winti religie en het Javanisme”; inleiders zijn de heer Saptoe Soropawiro, en mevrouw Dorenia Babel, Okomfo. lees verder…

Venezolaanse president Maduro roept noodtoestand uit

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft de noodtoestand uitgeroepen voor een periode van zestig dagen. Dit doet hij omdat volgens hem de OPEC-landen en de Verenigde Staten bezig zijn om Maduro af te zetten.

lees verder…

Tegen de stroom in de juiste keuzes maken

George Madurolezing 2016

door Ernst Hirsch Ballin

In het honderdste jaar na zijn geboorte wordt George Maduro op verschillende manieren en plaatsen herdacht. De moed van George Maduro staat ons allen daarbij scherp voor de geest. Rond zijn geboortedag, 15 juli, zal een biografie van de hand van Kathleen Brandt-Carey verschijnen onder de titel Ridder zonder vrees of blaam. lees verder…

De executie van Diana Marquez' vader

Boek over Curaçao’s eerste Joodse WO II-slachtoffer

Tijdens de Nationale Herdenking staan we stil bij slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder en van andere oorlogen in het algemeen. Van enkele slachtoffers is het bekend hoe ze aan hun einde zijn gekomen, van anderen zijn de doodsoorzaak of gelogen, of worden de omstandigheden van het overlijden in twijfel getrokken. Het mag dan niets aan het resultaat veranderen, voor de nabestaanden is het belangrijk dat de waarheid aan het licht komt, lees verder…

‘Rum Ambassador of Suriname’ 50 jaar

Suriname Alcoholic Beverages N.V. mag zich alweer vijftig jaar rumambassadeur van het land noemen.Toch is directeur Steven Ma Ajong niet geheel in een feeststemming. Hij kijkt verder dan het bedrijf waarin hij is grootgebracht: de harde realiteit wijst uit dat SAB een van de weinige succesvolle productiebedrijven in Suriname is. Dat wordt niet voor lief genomen. “Het bezorgt mij een enorme kick als ik in buitenlandse schappen onze producten zie, Surinaamse producten.” lees verder…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter