blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Ideologie

Totale gekte regeert op Universiteit van Amsterdam

Lees en huiver. Geerten Waling kreeg  een e-mail aan historici van de Universiteit van Amsterdam (UvA) toegespeeld, en leest daarin met schrik hoe identiteitspolitiek schaamteloos aan de wetenschappers wordt opgedrongen. ‘Een blinde kopie van de doorgeslagen social justice-cultuur die in Amerika zo gangbaar is geworden.’ lees verder…

Black Achievement Month: de ultieme vorm van betutteling

door Pamela Pinas

Het is weer oktober. De maand die in het teken staat van borstkanker en stoppen met roken. De maand die het laatste kwartaal van het jaar inluidt. En tegenwoordig ook de maand waarin de stad Amsterdam de behoefte voelt om ‘mensen met Afrikaanse roots’ centraal te zetten: de Black Achievement Month. lees verder…

De dolgedraaide diversiteitspraat van Frans Timmermans

door Paul Cliteur

Geen oproep onzinniger, geen woord vager en nietszeggender dan het modewoord ‘diversity‘. Diversity, diversity, diversity. Neem eurocommissaris Frans Timmermans, een verklaard pleitbezorger van ‘diversity‘.

lees verder…

Kuwait Steps Up Book Banning

“Prize winners are not immune — in fact they seem to be frequent victims. One Hundred Years of Solitude, by the Nobel Prize winner Gabriel García Márquez, is banned because of a scene in which a wife sees her husband naked […]”

by Rod Nordland lees verder…

De euforie van mei ’68 ging in Latijns-Amerika hardnekkig door

“De enige revoluties die wel slaagden werden gekaapt: de Cubaanse door de broers Castro, de sandinistische door het echtpaar Ortega. Zoals gebruikelijk at de revolutie haar eigen kinderen op. Van de euforie waarmee de revolutionairen destijds werden binnengehaald is niets meer over.”

door Jan van der Putten lees verder…

Minister Blok en de omgang met etnische en religieuze diversiteit

door Walter Palm

Op 18 juli 2018, op de dag dat de uitlatingen van minister Blok bekend werden, werd op BBC2 het tv-programma Great British Railway Journeys gepresenteerd. In het programma werd stil gestaan bij de Londense straat Brick Lane. Verteld werd dat de moskee in deze straat oorspronkelijk een kapel was van Hugenoten die in de zeventiende eeuw Frankrijk zijn ontvlucht, vervolgens een synagoge voor joden uit Midden- en Oost-Europa en nu dus een moskee voor personen afkomstig uit India en Pakistan. Brick Lane illustreert uitstekend mijn stelling dat wie de oorspronkelijke bewoner is van een land een zeer relatief begrip is. lees verder…

Jamaican schoolgirl banned for her dreadlocks can go to class, court rules

lees verder…

Diversiteit kunst dwingen wij vanaf nu af met subsidie [3]

Het stalinistische idee dat kunstenaars de ingenieurs van de ziel zijn

door Sjoerd van Hoorn

In ‘Diversiteit kunst dwingen we vanaf nu af met subsidie’ (22/8) pleiten zeven directeuren van evenzoveel fondsen voor meer diversiteit in de kunst: „alle verhalen moeten verteld en gehoord worden”. lees verder…

Diversiteit kunst dwingen wij vanaf nu af met subsidie [2]

Dan ook subsidie voor islamkritische kunst

Het gaat de Rijkscultuurfondsen om etnische diversiteit en niet om een gezonde mix aan inzichten, vrezen  en . lees verder…

Diversiteit kunst dwingen wij vanaf nu af met subsidie

door Doreen Boonekamp en anderen

Goed werkgeverschap bij gesubsidieerde instellingen en kunstenaarshonoraria zijn deze week onderwerp van gesprek in het jaarlijkse Paradiso-debat. Belangrijke onderwerpen. Het debat over kunst en cultuur zal aanzwellen, en dat is goed. lees verder…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter