blog | werkgroep caraïbische letteren
Categorie: Album van de Caraïbische poëzie

Surrendra Santokhi – Dhundhli yádon ke/ Schimmige herinneringen

Dhundhli yádon ke

Dhundhli yádon ke saháre
gujár rahá hun ek jivan
unhin yádon ko
phir páne ke liye.

lees verder…

Michiel van Kempen – Kwatrijn

voor Shrinivási (1926-2019)

We lopen, beiden, aan de Waterkant
Je kijkt me aan maar ziet me niet
Alsof de wereld door je iris vliedt
Ik begrijp: ik zit al aan je binnenkant

lees verder…

Willem E. Kroon – Nan Papiamento

Ningun tradicion por obliga nos, na conserva un defecto,
 siendo nos tur su goal ta perfeccion.

Si bo por papia papiamento,
Bo por canta un cantamento;
I si ta papia nan a papiéle,
Bo n’ por hari sin hariéle.
Si tur yiu’i Corsouw tâ surdo,
Anto lo n’ tâ tanto absurdo,
Di ta goza e papiamento
Ripití sin fundamento.

lees verder…

Frank Martinus Arion – Hou ze trouw

Hou ze trouw!
Bisschop Nicolaas besloot
bij het breken van de Spaanse banden
toch in Holland te blijven.
Het zijn wel protestantse, goddeloze landen,
maar hun koloniën zijn toch maar rijk en groot.

lees verder…

Theo Hiemcke – Stoelmanstraat

Van toen mijn land nog jong was wil ik spreken,
van bruine kinderen door de zon gebrand,
van groene tuinen waar van volbehangen manjabomen
rijpe vruchten vielen in het zand.
Van toen de tijd nog bijna stilstond wil ik zingen
en slechts bewoog van ‘s ochtends vroeg naar ‘s avonds laat.
Van toen – nog niet gehinderd door herinneringen –
ik zorgeloos speelde in de Stoelmanstraat.

lees verder…

A.C. Henriquez – Belangeloosheid

Mijn God, geef aan een meid,
De grootste zedigheid,
De poezeligste handjes,
De kleenste en witste tandjes,
Den meest beschaafden geest.
Het netste en schoonste leest,
De sprekendste der oogjes,
Fluwele wenkbrauwboogjes,
Geef haar een vel zo fijn,
Als ’t allerfijnst satijn,
Een stem vol melodij,
En… schenk haar dan aan mij.

lees verder…

Eugène Drenthe – Pasa gwe/Heengegaan

Pasa gwe

A waka kon
dun dun
frei so
lek’ smoko
pasa gwe
mek’ pasi
fu dungru neti
saka panya blaka

wunyu wunyu
ben doro monti
pe libi pasi
ben kron kron

marki tiki
knapu
e wakti f’ sori
den di no doro marki
na kaba ten
fu a yari
di pasa gwe

lees verder…

Alexander Willem Marcus (1880-1953) – Een raad aan halfgeleerden

Een dorpsbarbier won d’eersten prijs
Van honderdduizend zilvren pop,
Maar bleef er even dom bij als voorheen ‑
Of neen, hij werd er wijs, want ras ontdekte hij,
Dat hij om dit vermogen zich moest voegen naar den stand.
Maar hoe? hij had er gaven noch talent,
Van politiek verstond hij A noch B,
En spreken als een tinnegieter doet
Van schoone kunsten, dacht hij, past mij niet.
Dus naar den praktizijn van ‘t dorp. Voor geld.
Zal hij mij leeren wat een rijke zooal past.
Zo sprak de praktizijn: `door ‘t druk geredeneer
Komt uwe ongeletterdheid zoo dadlijk aan het licht,
Op ‘t feest zal men u dra herkennen voor…
Het beste, dat ‘k u aanbevelen kan, mijnheer,
Laat door uw kleeding zien uw stand,
Geef rijklijk fooitjes; woon veel feesten bij,
Vervoeg u steeds bij knappe lieden; mijd
De halfgeleerden; laat de jeugd voor wat zij is.
En als men u tot redeneeren noodt,
Schud dan bedenklijk ‘t hoofd,
Maar spreek geen woord.’

lees verder…

Kemara (ps. van Vincent Karijowidjojo, geb. 1956) – Nalika budhal tandur/Op weg naar de sawa

Nalikane ing bang wetan sunar surya rantak‑rantak
lan tumetesing ebun amiwiti sinangling ing pepatra,
kadya sinebaran gulma inten lan kencana, kinencar,
sarwi Batara Bayu ndhalang srana mega‑mega,
mayang lampahan mega gagal mendhung nunggal
sarta kelir antariksa lazuardi,
aku kelingan…
kluruke jago, sesautan ngambali crita asih,
kairing wiramaning kodhok ngorek
lan manuk‑manuk ngoceh,
sinartan bethet klawan perkutut dhedhe,
aku krasa…
lunyune galengan‑galengan blethok,
suket‑suket lukar panganggo siram jamas ebun resep,
samparan anyep,
yekti kaelinganku tan bisa klalen wektu kuwi,
nalika sliramu lumaku,
nrabas rerumputan sarta sampingan bathik lawas klebus ebun,
teles klebes sarwi blethok kraket ing tlapakan,
budhal angrapungi tandur sawah pategalan,
sliramu wektu kuwi angasta tanganku
ngidung sarkara pocung,
lela‑lela ledhung, lela‑lela ledhung…

lees verder…

Elis Juliana – Pijn

diep
verlangende
knagende pijn
in de linkerkamer
van mijn hart
waar jij slaapt
mijn Cayenne

mijn rechterhand
schiet naar mijn borst
mijn droge lippen
fluist’ren jouw naam
roze Cayenne
bloem van mijn naam

lees verder…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter