blog | werkgroep caraïbische letteren

Caribische schrijver ontving een lintje

Afgelopen 26 april werd schrijver Quito Nicolaas naar de Floriade in Almere gelokt, om een lintje opgespeld te krijgen. Samen met advocaat Eva Gonzales Perez, en oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet ontving Nicolaas zijn benoeming van Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Quito zegt: “Alleen schrijver Harry Mulisch (1992) en Gérard Reve (1993) hebben als Officier een lintje opgespeld gekregen.”

In 2002 verwierf Quito Nicolaas landelijke bekendheid met de voordracht van zijn gedicht Litteken bij de onthulling van het slavernijmonument in de Amsterdamse Oosterpark. Bij de viering van 50 jaar van het Statuut der Nederlanden in 2004, verscheen zijn gedicht Ontheemd verlangen als openingsgedicht in het boekl ‘Met de wil elkander bij te staan’, dat aan voormalig Koningin Beatrix werd aangeboden.

Met de viering van het 25-jarige Status Aparte van Aruba in 2011, werd in het parlement in Oranjestad een gedicht van Nicolaas door ex-Tweede Kamer voorzitter mw. Gerdi Verbeet voorgedragen. Wnd- burgemeester Ank van Bijleveld roemde Nicolaas in zijn toespraak om zijn bijdrage aan de literatuur en noemde hem een ‘literaire ‘duizendpoot’. Maar ook voor zijn rol op het culturele vlak kreeg hij de kwalificatie van een culturele pijler van de Arubaanse culltuur. En een derde reden vormde behalve zijn talrijke essays en publicaties in binnen- en buitenland, ook zijn vermelding in de Dictionary of Caribbean and Afro-Latin American Biography van de Oxford Universiteit.

Ontheemd verlangen

lange rijen gezichten
bleek, eenzaam, vertwijfeld
met trillende gewrichten.

op hol geslagen vergetelheid
wuivend op afstand
naar vervlogen dagen
van verstoken blijdschap.

de stilte werd
rumoerig
door een ontheemd
verlangen
stromend in elkaar.

lange rijen van gezichten
verstomde gelaatstrekken
bij het hijsen van de vlag.

Uit: Met de wil elkander bij te staan, 2004.

Quito heeft 13 boektitels op zijn naam staan: 8 dichtbundels, 4 romans en een bundel met columns. In juni 2019 verscheen zijn bundel Argus bij uitgeverij In de Knipscheer.  Onlangs op 23 april verscheen het Album van Caraïbische Poëzie van uitgeverij Rubinstein, met daarin opgenomen zijn werk naast die van 100 andere dichters. Zijn werken zijn in 15 verschillende bloemlezingen in binnen- en buitenland opgenomen, waaronder: Den Haag (2004), Albanië (2008), China (2010), Argentinië (2013), Italië (2014), New York (2014) en Peru (2014).

Quito Nicolaas vertelt dat hij vanaf het moment dat bekend werd dat hem een lintje werd toegekend, de felicitaties binnenstroomde. Van anderen vernam hij dat men het bericht op de radio hoorde, klonk hem surrealistisch. Op social media barste het los van bekenden en onbekenden die hem feliciteerde.  De dagen daarna bleef het druk onder zijn lezers en velen lieten ook weten dat het veels te lang heeft geduurd of dat eindelijk men zijn literaire kwaliteiten erkent. In Nederland hebben slechts enkele beroemde schrijvers een lintje gekregen. Nicolaas is de eerste Arubaan die als Officier in de Orde van Oranje-Nassau wordt benoemd.

[Bericht van Quito Nicolaas, daterend van 4 mei 2022; met redactionele excuses wegens de verlate plaatsing.]

on 25.05.2022 at 15:48
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter