blog | werkgroep caraïbische letteren

CARAN 2021 – In de Cariben leeft de neerlandistiek

door Eric Mijts

Op 9, 10 en 11 december vond de zesde conferentie van de CARAN plaats met als thema Neerlandistiek in een meertalige Caribische context, met bijzondere aandacht voor vreemdetaalbenadering. De CARAN is de Caribische Associatie voor Neerlandistiek die zich sinds 2011 inzet om een brug te slaan tussen academici in de verschillende landen van het Caribisch gebied waar Nederlands een rol speelt, en ook tussen academici aan beide zijden van de Atlantische oceaan die werken rond aanverwante thema’s.

De reisbeperkingen en voorschriften ten spijt kon de conferentie doorgaan met een veertigtal deelnemers die live aanwezig waren en ook deelnemers die digitaal de conferentie volgden en een bijdrage leverden.

Gedurende drie themadagen werden 20 lezingen verzorgd met academische diepgang, waarbij  de moeilijke onderwerpen niet geschuwd werden, zowel als het gaat over de taalkunde en literatuurstudie, maar ook in de literaire productie en de onderwijspraktijk. De discussies na de lezingen gaven blijk van het diepe engagement van de deelnemers, die samen een uitbreidend netwerk van individuen en instituties vormen die nieuwe perspectieven op de Caribische samenlevingen ontwikkelen. De conferentie maakte zeer sterk duidelijk dat de neerlandistiek van en in het Caribisch gebied een zich ontwikkelende discipline is die nog veel potentieel te bieden heeft.

Rector magnificus Francis de Lanoy overhandigt em. prof. dr. Wim Rutgers het liber amicorum: Wim Rutgers, vijf decennia Caribische literatuurstudie bij gelegenheid van het uitspreken van de afscheidsrede van Wim Rutgers op zaterdag 11 december 2021

Op 11 december liep de CARAN-conferentie over in het afscheidscollege van prof. dr. Wim Rutgers, die na 50 jaar engagement voor de Caribische literatuurstudie terugblikte op de ontwikkeling van de literatuurbeleving en een lans brak voor erfgoedstudie als nieuwe dynamiek  waarbij de luisteraar uitgenodigd werd om nieuwe perspectieven te omarmen en te beleven. Op het einde van de afscheidsrede ontving Wim Rutgers uit handen van rector van de UoC Francis de Lanoy het vriendenboek dat samengesteld werd voor deze gelegenheid.

De volgende conferentie van CARAN vindt plaats in Aruba, op 7, 8 en 9 december 2023.


CARAN-conferentie 2021 Curaçao
Neerlandistiek in een meertalige Caribische context, met bijzondere aandacht voor vreemdetaalbenadering


Datum: 9-10-11 december 2021
Adres: UoC, Jan Noorduynweg 111

Definitief programma
Donderdag 9 december
08.30-09.00 uur: Ontvangst
09.00-09.10 uur: Opening en opzet conferentie
09.10-09.20 uur: Welkomstwoord, rector Magnificus dr. F. de Lanoy
09.20-09.30 uur: Woord van de decaan van de Algemene Faculteit, drs. A. Fernandes
09.30-10.00 uur: Nederlands in het hoger onderwijs op de Caribische eilanden, prof. dr. Elisabeth Echteld, drs. Adrienne Fernandes, Madeleine van den Berg, drs. Lisette Agatha en Bernadette Bérénos, MEd
10.00-10.30 uur: Zelfevaluaties van taalvaardigheid in de meertalige samenleving, dr. Eric Mijts en dr. Veronika Wenzel
10.30-11.00 uur: Pauze
11.00-11.30 uur: Het leren van Papiamentu en Nederlands in historisch en toekomstig perspectief. Van onderzoek naar praktijk, drs. Maria Severing-Halman en prof. dr. Ronald Severing
11.30-12.00 uur: Diversiteit en inclusiviteit in het curriculum, dr. Jenneke Oosterhoff
12.00-13.15 uur: Lunchpauze

13.15-13.45 uur: Test jouw meertaligheid! Het samen ontwerpen van de MOOC diagnostische meertalige toets, drs. Roy Croes, Esther Stroucken, MEd, Karin Werleman, MA, Merlynne Williams, MA
13.45-14.15 uur: Voorstel taalwet in Suriname, Usha Balesar, MSc
14.15-14.30 uur: Afronding en sluiting

Avond: Culturele avond in de West-Indische Zaal van “Het Curaçaosch
Museum” Van Leeuwenhoekstraat z/n te Otrobanda
19.00-19.30 uur: Inloop
19.30-21.30 uur: Programma:

 • Gebouwd erfgoed van Curaçao, lezing verzorgd door: ir. Michael
  Newton
 • Lokale muziek verzorgd door: Ilja de Bell-Huang (piano), Judy Sprock (kuarta
  en fluit) en Rogier Strijbis (viool)
  Zang: Charaima Perozo
 • Presentatie Curaçaose dansgroep: Futuro Memoria di Kòrsou

Vrijdag 10 december 2021
08.30-08.55 uur: Inloop
08.55-09.00 uur: Opening dag 2
09.00-09.30 uur: Surinaamse fictie als burgerschapsinstrument: Astrid H. Roemer, drs. Hilde Neus
09.30-10.00 uur Bureaucratie in de recente Nederlandstalige literatuur, dr. Claudia Zeller
10.00-10.45 uur: Caribische DBNL-collecties, dr. Ryanne Keltjens en Sarah Fierens, MA (online workshop)
10.45-11.00 uur: Pauze
11.00-11.30 uur: Een moment met de Nederlandse Taalunie, Karlijn Waterman (online)
11.30-12.15 uur: Astrid Roemer en de Prijs der Nederlandse Letteren: een postkoloniale casus, prof. dr. Michiel van Kempen

12.15-13.15 uur: Lunchpauze
13.15-14.00 uur: Caribische literatuur op literatuurgeschiedenis.org, drs. Martijn Nicolaas (online)
14.00-14.30 uur Frank Martinus Arion: De zoektocht in taal en identiteit, drs. Mineke de Vries
14.30 -14.45 uur Pauze
14.45-15.30 uur: 21-digitaal vertaalportfolio, Twan Zegers, MA en dr. Claudia Zeller (workshop)
15.30 uur: Afronding en sluiting


Late middag-avond
17.00-19.00 uur: Ontvangst deelnemers CARAN-conferentie bij de Vertegenwoordiger van Nederland te Curaçao, Scharlooweg 55

Zaterdag
09.30-09.55 uur: Inloop
09.55-10.00 uur: Opening dag 3
10.00-10.30 uur: Schrijven in het Nederlands vanuit een niet-Nederlands perspectief en een niet-Nederlandse achtergrond en moedertaal, Bernadette Heiligers en Jeroen Heuvel, MEd (interview)
10.30 – 11.00 uur: Validering van een academische taalvaardigheidstoets in de Surinaamse context: testscores en testpercepties, W. Matawlie, Msc, Suzanne Pelgrim, MSc, J. Heeren, MEd en prof. dr. L. de Wachter
11.00-11.30 uur: Een dekoloniale benadering van taalbeleid in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, dr. Eric Mijts
11.30-12.00 uur: Korte pauze i.v.m. lichte lunch
12.00-12.30 uur: Het Sarnami als hulptaal in de onderbouw van het Nederlandstalig basisonderwijs in Suriname (Kansen die onbenut blijven), S. Doerga Misier-Patadien, MA
12.30-13.00 uur: Tweetalig Onderwijs (tto), meertaligheid en NVT, Marjan Visser-Lemstra
13.00-13.30 uur: NVT in het voortgezet onderwijs: het perspectief van docenten in Aruba, dr. Veronika Wenzel en Vanessa Scholing-Pietersz, MA
13.30-14.00 uur: Evaluatie en afronding
14.00 uur: Sluiting

Avond:
20.00 uur: Afscheidsrede van prof. dr. Wim Rutgers in de aula van de UoC
Vooraf registeren is noodzakelijk gezien een beperkt aantal zitplaatsen.
Zie uitnodiging die per mail verstuurd is aan alle CARAN-deelnemers.

3 Trackbacks/Pings

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter