blog | werkgroep caraïbische letteren

Canonenquête 2022

Welke boeken doen er écht toe? Praat mee over de Nederlandstalige literaire canon. Deze enquête van 13 vragen kost je ongeveer 10 minuten.

Welke boeken doen er écht toe? Om een antwoord op deze vraag te krijgen wordt op 19 mei 2022 de Canonenquête gelanceerd, gericht aan literatuurliefhebbers in Nederland, België, Suriname, de Caribische eilanden en ver daarbuiten. Dit initiatief beoogt het debat aan te zwengelen over de rollen en functies van literaire canons anno 2022.

Eens in de zoveel tijd laait de discussie op over de Nederlandstalige literaire canon. Bestaat die eigenlijk wel? Hoeveel ‘klassieke’ werken telt de Nederlandstalige literatuur? Hoort iedereen zijn klassieken te kennen? Is het noodzakelijk dat middelbare scholieren belangrijke Nederlandstalige literaire teksten lezen? Met ‘Nederlandstalige literatuur’ bedoelen we steeds literatuur die waar ook ter wereld oorspronkelijk in het Nederlands geschreven is.

Om deze enquête tot een succes te maken en zo veel mogelijk respons te krijgen, doen wij een oproep om de enquête in te vullen en zo breed mogelijk te verspreiden onder andere belangstellende literatuurliefhebbers via alle mogelijke kanalen. Daarvoor kun je de volgende link gebruiken: canonfestival.org/enquete.

De enquête sluit op 19 juni 2022 en de uitslag wordt bekend gemaakt in de Week van het Nederlands, die start op 1 oktober 2022. In deze week wordt het startschot gegeven van het ‘Canonfestival’, een reeks initiatieven waarmee we de Nederlandstalige klassieken uit het taalgebied onder de aandacht willen brengen.

De canonenquête is een initiatief van KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren), Nederlandse Taalunie, NL-Lab, Raad voor de Neerlandistiek, Platform voor de Neerlandistiek, KB (DBNL).

In samenwerking met: Caribische Associatie voor neerlandistiek (CARAN), deBuren, Fixdit, Levende Talen, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, IVN, Literatuur Vlaanderen, Leesoffensief Vlaanderen en de Vlaamse Overheid.

Algemene link: https://canonfestival.org/


on 20.05.2022 at 19:47
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter