blog | werkgroep caraïbische letteren

Campagne voor het prentenboek Pasenshi

Voor kinderen op basis- en speciale scholen te Curaçao

Met de zeer recent overleden Curaçaose schrijfster Diana Lebacs was onze stichting in gesprek over de publicatie van het prentenboek Pasenshi / Geduld in het Papiaments, Nederlands, Engels en in het Spaans. Het uitbrengen van dit kinderboek in vier talen is een novum. Pasenshi is rijk geïllustreerd en geschikt voor kinderen in het basisonderwijs.

Diana Lebacs. Foto Writers Unlimited

Pasenshi was drukklaar maar het geld ontbrak om het prentenboek te drukken en beschikbaar te stellen aan alle kinderen in het basisonderwijs te Curaçao. Het prentenboek gaat over de oude man Isidoro die een varken heeft genaamd ‘Pasenshi’. Oorspronkelijk is het een orale vertelling die door Diana Lebacs in de loop der jaren is aangepast.

Met deze campagne wil onze stichting donaties verwerven voor het drukken, transporteren en distribueren van het prentenboek op alle 50 basisscholen en 20 speciale scholen te Curaçao. Ook zijn er bijkomende kosten voor de productie van het prentenboek omdat er extra bladzijden zijn toegevoegd voor onder meer een dankwoord en een boodschap van deze schrijfster aan de kinderen. Van dit prentenboek willen we 2.500 exemplaren laten drukken zodat in ieder geval alle basisscholen 30 exemplaren en de speciale scholen er 20 ontvangen. Met het bedrag van € 10.000 kunnen we dit realiseren!

Geheel naar de wens van Diana Lebacs wordt Pasenshi op zaterdag 22 oktober groots gelanceerd. Ook zal het geschenkboek voor de Kinderboekenweek ‘Siman di ban lesa’ (31 oktober tot 4 november) aan Diana Lebacs worden gewijd. Van harte steunt onze Stichting Kindereducatie Curaçao het initiatief om het prentenboek van Diana Lebacs op 22 oktober te publiceren.

Wilt u het ook mogelijk maken dat het prentenboek Pasenshi wordt gepubliceerd en aan kinderen op 50 basisscholen en 20 speciale scholen te Curaçao ter beschikking wordt gesteld, stort dan uw donatie op bankrekeningnummer NL 27 SNSB 0947 9135 48 o.v.v. donatie ‘Pasenshi’.

Dit speciale bankrekeningnummer staat op naam van mevrouw M.P. van Veen, secretaris Stichting Kindereducatie Curaçao Padilanti.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter