blog | werkgroep caraïbische letteren

Bundeling natuurgenezers op til

door Hugo den Boer

Paramaribo – Frits van Troon moet er niet aan denken dat kostbare kennis over traditionele geneeswijzen verloren gaat. Daarom wil de etnobotanicus er alles aan doen deze branche te bundelen en ordenen. Zondag aanstaande wisselt hij in het Naks-gebouw met andere natuurgenezers van gedachten over het opzetten van een gezamenlijk centrum.

Van Troon heeft zelf veel kennis van bomen en planten in Suriname. “Ik weet van veel planten de werkzame stoffen; of ze medicinaal zijn of giftig. Maar ik ken niet de juiste recepten zoals de medicijnmannen dat maken. De kennis is vaak mondeling doorgegeven, maar lijkt nu stilletjes aan verloren te gaan.” Hij zegt afgelopen jaar extra bewust te zijn geworden van de noodzaak tot bundelen en ordenen van de branche. “Mijn zoon had een verwonding die met de reguliere geneeskunde niet beter kon worden. Na lang zoeken heb ik uiteindelijk de juiste dresiman gevonden die mijn zoon heeft genezen.”

Kennisbehoud

Van Troon ziet verschillende oorzaken van de kennis aderlating. “Onze jeugd trekt naar de stad en heeft geen interesse in de traditionele geneeswijzen. De ouderen nemen ook de tijd niet om hun kennis te delen en door te geven aan de kinderen. Dan wordt de kennis in het graf meegenomen terwijl de aandoeningen voortleven.” Van Troon onderkent dat bepaalde genezers zelfs hun kennis bewust vasthouden. “Maar waarschijnlijk willen ze die kennis wel delen als er een financiële vergoeding tegenover staat.”

Concreet stelt Van Troon voor om een centrum te bouwen waar traditionele natuurgenezers van de verschillende culturele groepen vertegenwoordigd zijn. In het centrum moet naast kennisoverdracht deze kennis ook direct worden toepast.

[uit de Ware Tijd, 23/05/2013]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter