blog | werkgroep caraïbische letteren

Broeders in het zonnetje bij afsluiting expositie

Willemstad — De expositie Portret Fraters van Tilburg is gisteren afgesloten met een bescheiden bijeenkomst. Er werd daarbij speciaal aandacht gegeven aan de nog op Curaçao aanwezige broeders van Dongen, de laatste Kruisvaarder van Sint Jan, en de zusters van Roosendaal. Zij werden toegesproken door broeder Franklin Clemencia en ceremoniemeester Valdemar Marcha.

Broeder Piet Smetsers heeft zich jarenlang ingezet voor het (verkeers)onderwijs en een verkeersboekje samengesteld dat hij zelf illustreerde. Hij was de voorzitter van de Vereniging Veilig Verkeer Curaçao. Het jeugdverkeerspark op Curaçao werd op 27 oktober 1987 naar hem genoemd.

Broeder Ton Flinkenflögel was de oprichter en 35 jaar directeur van het verzorgingscentrum Ricardushuis. Broeder Theo Derksen is nog steeds actief bij Drecha Kas en zet zich in voor chollers, die hij dagelijks van schone kleren en een belegd broodje voorziet.

Broeder Harry Hölsgens is actief bij Kaba e Kas. Ook Jopie Cijntje van Drecha Kas werd genoemd. Broeder Franklin Clemencia is de jongste van de broeders van Dongen. Hij is een yu’i Kòrsou. Hij waakt over de ‘oudere’ broeders van Dongen. Tot aan zijn pensionering was hij directeur te Seru Grandi, op de school die indertijd door de broeders van Dongen gebouwd werd.

De laatste Kruisvaarder van Sint Jan op Curaçao, Toon van Dongen, die zich inzet voor de armen, gaat op 15 juni voorgoed terug naar Nederland. Hij was 35 jaar redacteur bij het dagblad Amigoe.

De tentoonstelling maakte deel uit van een samenwerkingsproject van Stadsmuseum Tilburg en de Stichting Cultureel Erfgoed Caribisch Gebied en Nederland. Gezamenlijk verrichtten zij onderzoek naar de foto’s uit de collectie van de Fraters van Tilburg, die betrekking hebben op het verblijf van de fraters op de Nederlandse Antillen en Suriname. De tentoonstelling was een voorproefje van de 26.000 Caribische foto’s, die nu voor iedereen toegankelijk zijn op internet. Het gaat om een interactieve databank, waarbij bezoekers informatie kunnen toevoegen of herinneringen kunnen delen: zie de link in de rechter kolom.

[uit Amigoe, 21 april 2011]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter