blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief vanuit Sint Eustatius

door Jan Meijer
Het reces is weer zo goed als afgelopen, de werkelijkheid klopt weer aan uw deur. Natuurlijk wordt die werkelijkheid op dagelijkse basis beheerst door de spreekwoordelijke waan van de dag, maar er zijn vast ook wel rode draden te onderkennen. En Sint Eustatius staat vast niet hoog op uw agenda, hetgeen ik vanuit een landelijk perspectief wel begrijp (Sint Eustatius is immers slechts “een dorp” in – Caribisch – Nederland).

Ik noem u hieronder enkele recente ontwikkelingen en observaties – in een
willekeurige volgorde – waarvan ik hoop dat u ze desondanks in een juiste agenda alsnog een plek kunt geven. […]

foto Jan Meijer / Sint Eustatius

Wat ik nu ga schrijven kan worden uitgelegd als “je bent tegen economische ontwikkeling van het eiland” en dat is absoluut niet het geval. Waar gaat het om? Om het Golden Rock Resort project aan de zuidoostzijde van het eiland. Zonder daar vooraf veel ruchtbaarheid aan te geven is een groot perceel aan flora verdwenen ten behoeve van het te bouwen resort. Plannen die inzicht moeten geven in “wat wil je bereiken”, “wat ga je daarvoor doen” en “wat gaat het kosten” hebben het publieke licht nimmer mogen aanschouwen. Ook consequenties voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid op de langere duur zijn nimmer voorgelegd aan enig publiek forum. Het is een ‘speeltje’ van een rijke investeerder die uitgaat van het adagium ‘voor geld is alles te koop’ en daar ook naar handelt. Het gehele project onttrekt zich aan de publieke waarneming. Vergunningen voor de verwijdering van de flora en de realisatie van het bouwproject zijn niet beschikbaar voor publieke inzage en het idee dat goedkope werkkrachten van elders worden binnengebracht zonder werkvergunning of een deugdelijke corona quarantaine in acht te nemen kan maar moeilijk worden weerlegd. Tot op heden lijkt de investeerder gelijk te krijgen: voor geld blijkt alles te koop en ook de lokale overheid doet er alles aan om het de investeerder zo goed mogelijk naar de zin te maken. Ben ik tegen de ontwikkeling van het eiland als toeristische trekpleister? Niet per definitie, maar op welke wijze heeft de bevolking zich kunnen uitspreken over de toekomst van het eiland? Op geen enkele! Er is geen toeristisch masterplan waar de realisatie van een dergelijk resort wellicht deel van uitmaakt en waar enig publiek forum zich heeft over uitgesproken. Graag daag ik de lezer van deze brief uit om het tegendeel aannemelijk te maken maar naar mijn stellige overtuiging is de investeerder bezig om rücksichtslos zijn ‘dingetje’ te doen en als het af is met winst van de hand te doen. Het eiland zal er (nagenoeg) geen enkel profijt van hebben. Onder de streep is het eiland straks gewoon een flink stuk natuur kwijt. Iedereen kan het zien, maar niemand doet er iets aan. Ook – lees: met name – de (lokale en Rijks)overheid niet.

Lees hier de hele brief in pdf:

foto Jan Meijer / Sint Eustatius

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter