blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Brief vanuit Sint-Eustatius aan Kamercommissie

door Jan Meijer

Geachte voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties,

Zaterdag 10 oktober 2020 ging hier op het eiland – Sint Eustatius – tamelijk ongemerkt voorbij. Het was goed weer (zoals meestal) en er was weinig te doen, vooral als gevolg van de wereldwijde pandemie, veroorzaakt door het coronavirus. Weliswaar heeft het eiland in directe zin er niet heel veel van te lijden maar de angst ervoor wordt ‘in stand gehouden’ en mondkapjes maken steeds meer deel uit van een vertrouwd straatbeeld.

GVP school Sint-Eustatius / foto collectie Jan Meijer


Toch was het de tiende verjaardag van een tamelijk ingrijpende omslag in het constitutioneel bestel in het Koninkrijk der Nederlanden. Tien jaar geleden werden Curaçao en Sint Maarten ‘landen’ binnen het koninkrijk (Aruba was dat al sinds 1986) en werden Bonaire, Sint Eustatius en Saba als ‘openbaar lichaam’ een deel van het ‘land’ Nederland.
Bij die gelegenheid hebben emeritus-hoogleraar Joop van den Berg en oud-journalist René Zwart een boek [Koninkrijk op eieren] samengesteld waarin vijftig prominenten hun visie geven op hetgeen is geschied en ‘hoe nu verder’. Volgens hen is het boek niet slechts een terugblik op 10-10-10 doch ook een les voor de toekomst. Deze zaterdag, 10 oktober 2020, heb ik het boek in één ruk uitgelezen. Het zijn vijftig betrekkelijk korte stukjes van mensen die deze geschiedenis zelf hebben meegemaakt, er dicht bij hebben gestaan of er, al dan niet beroepshalve, een mening over hebben of er gewoon (nog steeds)
middenin staan.

Lees de brief in pdf, zowel een versie in het Nederlands als in het Engels.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter