blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief van Rita Rahman over Astrid Roemer

Rita Dulci Rahman, auteur, oud-diplomaat en huidig voorzitter van de Werkgroep Caraïbische Letteren, trekt haar acceptatie van de uitnodiging van Literatuur Vlaanderen en de Taalunie om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren aan Roemer in.

Geachte Literatuur Vlaanderen,


Ik heb mij eerder opgegeven als deelnemer  aan de prijsuitreiking Nederlandse Letteren aan de Surinaams-Nederlandse schrijfster Astrid H. Roemer, maar zie mij thans genoodzaakt mij terug te trekken van deelname. De reden daartoe is kort toegelicht: 1. Hoewel ik de toekenning van de prijs aan Astrid Roemer als eerste Surinamer, bijzonder apprecieer, en hoewel ik de vrijheid van meningsuiting als recht respecteer,  staan de uitspraken van mevrouw op gespannen voet met uw onderbouwing van de toekenning van de prijs. Tegen de achtergrond van mijn persoonlijke geschiedenis, zowel mijn partner als mijn broer, beiden journalisten en voorvechters van democratische dekolonisatie en mensenrechten, zijn In de nacht van 8 op 9 december 1982 door het militaire  gezag onder leiding van Bouterse vermoord, pas ik na de schofferende uitspraken van Roemer voor aanwezigheid op de prijsuitreiking. 2. Ook doet zij bij herhaling zeer racistische uitspraken die eerder passen in een verleden van verdeel en heers door de koloniale macht en niet in de ontwikkeling van een postkoloniale  multiculturele samenleving. 3. Evenzo heeft zij niet geschroomd om iedereen die een tegengeluid laat horen nogal vulgair aan te vallen, waaronder de oud-NOS-nieuwslezer Noraly Beyer en de oud-voorzitter van Amnesty International Nederland en het Prins Claus Cultuurfonds, Lilian Gonçalves- Ho Kang You. 

In uw juryrapport wordt Astrid H. Roemer geprezen voor haar vermogen om thema’s uit de recente geschiedenis, zoals corruptie, schuld, kolonisatie en dekolonisatie, te verbinden met de kleine geschiedenis, het verhaal op de mensenmaat. Met haar verwarde geest, wonend in het door haar blijkbaar onbegrepen Suriname, heeft zij de dekolonisatie strijd vanaf de jaren dertig tot en met de jaren zeventig op grote  afstand meegemaakt en beseft blijkbaar niet dat juist die strijd in de jaren 80 door de militaire staatsgreep bloedig is neergeslagen om plaats te maken voor een autoritaire narcostaat. Zij slaat dus de plank dezer dagen goed mis, en kan daarvoor geen handreiking krijgen.

Als voorzitter van de Werkgroep Caribische Letteren van de Maatschappij der Nederlandse Letteren achtte ik het zeer van belang deze prijsuitreiking bij te wonen. De toekenning van de prijs zag ik niet alleen als een erkenning van het werk van Astrid H. Roemer, maar evenzeer als erkenning van andere (recent overleden) Caribische schrijvers waaronder Bea Vianen, Edgar Cairo, Anil Ramdas, Frank Martinus Arion en Shrinivási (Martinus Lutchman), die er allemaal in geslaagd zijn om de taal van de kolonisator creatief te manipuleren voor dekolonisatie. Notabene een taal die zij niet als moedertaal meekregen, die in eerste instantie van hun voorouders af werd gehouden, terwijl zij zelf bij hun komst in Nederland voor vervolgonderwijs als eerste vuurdoop het gespot over de zangerigheid en ouderwetse bewoordingen van hun versie van het ABN moesten ondergaan. Dat nu voor het eerst in de geschiedenis oud-gekoloniseerden in de persoon van Astrid H. Roemer de prijs ontvangen voor Nederlandse Letteren, kan wat de Werkgroep betreft, niet los gezien worden van de recente toename in erkenning van het Nederlands koloniaal verleden, de slavernij en de uitsluiting van sociaal-economische ontwikkeling van de inheemsen in de kolonie en allen die er via volksplantingen als goedkope arbeiders naartoe werden gebracht. Langzaam maar zeker wordt deze geschiedenis en het verzet op mensenmaat van onder het tapijt vandaan gehaald.  De prijsuitreiking in het paleis in Brussel, waar nog zoveel schuil gaat, had kunnen verbinden. Van een verdeeld verleden naar een gedeelde toekomst in een zich verrijkende taal.


Met vriendelijke groeten,

Rita Dulci Rahman, Voorzitter Werkgroep Caribische letteren van de Maatschappij der Nederlandse Letteren 


10 comments to “Brief van Rita Rahman over Astrid Roemer”

 • Chapeau Rita Rahman!
  Ik heb mn twijfels over de deskundigheid van de leden van de commissie die de van oudsher verwarde mw Roemer hebben beoordeeld en deze prijs toegekend.
  Groetjes
  Hedy de Miranda

  • Inderdaad, het woord ‘verward’ schoot mij onmiddellijk te binnen, toen ik de dweepzieke woorden op FB las.

 • Rita Rahman deed het onvermijdelijke en enige juiste. Ik acht haar zeer!
  Karel de Vey Mestdagh

 • Trots op het feit dat de prijs haar is toegekend, maar zeer spijtig dat zij uitspraken gedaan heeft die de glans van de prijs doen verbleken. Op zijn Surinaams: ala nyan bun fu nyan, ma ala taki no bun fu taki…. Het ventileren van de eigen mening heeft een prijs en zij had zich ervan bewust moeten zijn dat het kwetsend over zou komen bij (niet alleen) de nabestaanden. Het blijkt dat zij net als diegene die zij roemt, verdeel en heers hoog in het vaandel heeft.

 • Geweldig Rita, ik denk dat we van hetzelfde hout als Lesje en Bram eind zestiger jaren zijn.Ook nog van diezelfde mooie school..Deze prijs kan echt niet gegeven worden aan iemand de de empathie van een gusano,worm, heeft.Met haar verschrikkelijke uitspraken kwetst Roemer niet alleen de nabestaanden, maar ook alle weldenkenden , de drie Dapperste rechters en het Constitutioneel Hof van Suriname

 • Heel terecht Rita. Goede brief en mooie actie. Volledig eens. Je persoonlijke ervaring wordt gedeeld. Het is de collectieve ervaring van de Surinamers overal die voor vrijheid en zelfstandigheid streden en strijden. Roemer vergeet te melden dat Bouterse de uitvoerder was van het plan van Kolonel Valk. DDB is de ultieme en definitieve koloniaal en niet de bevrijder die Roemer in hem ziet. We mogen de namen van hen de vermoord zijn niet bezoedelen door aanwezig te zijn bij deze prijs. Ik hoop op veel lege stoelen en een afwezige koning bij de uitreiking wanneer die er toch nog mocht komen.

 • Goed zo Rita, zo heb in altijd de gezusters/broers Rahman gekend, zij nemen geen blad voor de mond.

 • Beste Rita,
  Had niet anders van je verwacht. Vol afschuw zijn deze stellingname en uitdpraken in Suriname ontvangen. De strijd hier is nog niet afgelopen.

 • VERGEET NOOIT DE DECEMBERMOORDEN!

  GOED ZO!
  Deze brief van mevrouw Rahman ondersteun ik!
  Natuurlijk sta ik achter de toekenning van een dergelijke prestigieuze Prijs aan schrijfster Astrid Roemer voor haar lofwaardige oeuvre, maar daar stopt mijn waardering Iemand, die in deze tijd, na de terechte veroordeling van voormalig dictator, legerleider en ex president – bandolero [indertijd een terecht door journalist Rudi Kross gebruikte quaificatie voor D Bouterse] – D Bouterse, voor de Decembermoorden blijft
  verdedigen, verdient geen publieke waardering van anderen.
  Is het daarom niet mooi, dat het Comite van Ministers van de Nederkandse Taalunie heeft besloten Roemer weliswaar de Prijs toe te kennen [terecht en verdiend/de Literatuur Prijs staat los van Roemer’s politieke standpunten], maar geen prijsuitreiking meer te organiseren?
  Dat noem IK poetische rechtvaardigheid

  DECEMBERMOORDEN

  Laten we de Decembermoorden nooit vergeten!
  De Standrechtelijke Executie van 15 critici van het Bouterse Regime!
  Maar laten we ook niet vergeten:
  De Standrechtelijke executie van Sergeant Majoor Hawker
  De Massamoord in Mooiwana
  En nog veel, veel meer misdaden.

  En laten we onze Helden niet vergeten:
  Niet alleen zij, die geëxecuteerd zijn, omdat zij zich
  verzetten
  Maar ook de Heldinnen, die kort na de Decembermoorden de straat
  opgingen om te protesteren tegen deze verschrikkelijke misdaad

  Het waren Vrouwen, die dat deden
  Die de moed hadden, een misdadig Regime te weerstaan

  Hou ze in gedachten!

  VERGEET NOOIT DE DECEMBERMOORDEN

 • Rita bedankt voor jouw moed en wijsheid. We zullen de slachtoffers nooit vergeten.

24 Trackbacks/Pings

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter