blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief uit Sint-Eustatius

Ministerie van OCW (VO, MBO en HBO),
Voorzitter en leden Commissie OCW en KR van de Tweede Kamer

door Jan Meijer

In opvolging van mijn brief van 16 maart jl. verzoek ik u om zo spoedig mogelijk de HBO- en MBOinstellingen in Europees Nederland te informeren over het bestaan van Sint Eustatius en de aldaar vigerende wijze van examinering (CXC) in het (Engelstalige) voortgezet onderwijs.


Met name doel ik hier op het feit dat de feitelijke diploma’s en cijferlijsten niet eerder dan – op zijn vroegst – in het najaar (september, oktober 2021) beschikbaar zullen zijn. Leerlingen die zich nu reeds hebben aangemeld op hogescholen in Europees Nederland lopen steevast tegen een muur van
onbegrip waar het betreft de tijdige beschikbaarstelling van juist deze documenten.
Honorering van dit verzoek – in eerste aanleg reeds in mijn brief van 16 maart jl. opgenomen – zou veel verlichting geven in de gevoelens van stress die voorafgaan aan zo’n ingrijpende stap in het leven van de ‘scholier’ op weg naar de status van ‘student’.

Lees de brief in het Nederlands and/or in English [pdf]

Ingang Tweede Kamer, Den Haag / foto Aart G. Broek
on 30.03.2021 at 8:02
Tags: / / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter