blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief uit Sint-Eustatius aan Tweede Kamercommissie

Geachte Voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties,

door Jan Meijer

Nu het stof van de verkiezingen op Statia is neergedaald, wordt het tijd om eens verder te kijken. PLP heeft gewonnen en de tweemansfractie van de DP is inmiddels uit elkaar gevallen: Adelka Spanner bezet de DP-zetel en ook Koos Sneek houdt zijn zetel bezet en gaat voorlopig verder door het politieke leven als Lijst Sneek. Dus in plaats van een zetelverhouding van drie PLP, twee DP, wordt het nu drie PLP, één DP en één Lijst Sneek.

Sint-Eustatius / foto Jan Meijer

Wat ook de oorzaak is van deze DP-breuk en wie er ook gelijk heeft, de uitstraling naar buiten wordt er niet beter op. Laat ik eens doordenken op dit “beeld naar buiten”. Het begon natuurlijk allemaal met de ingreep van februari 2018. De aanleiding hiervoor was de vermeende veronachtzaming van de wet en de ongelukkige uitspraak van Clyde van Putten, gedaan op Curaçao, over ‘wat te doen met Nederlandse militairen mochten zij op Sint Eustatius komen’. Wanneer er dan een ingreep volgt, krijg je natuurlijk al snel een vergelijkend beeld van de opstandige ‘provincie’ Taiwan tegenover de grote en machtige Volksrepubliek China (ik zal de vergelijking van het Gallische dorp tegenover het Romeinse Rijk deze keer maar even laten voor wat het is).
Lees de brief in pdf in het Nederlands en/of Engels

Koos Sneek / uit familiearchief Sneek, Sint-Eustatius

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter