blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief uit Sint-Eustatius aan Tweede Kamercommissie

Geachte voorzitter en leden Commissie OCW en KR van de Tweede Kamer
door Jan Meijer

In een zeker opzicht ben ik blij dat ik deel uitmaak van de Nederlandse bevolking. In zo goed als alle ranglijstjes waarin een land tevoorschijn kan komen staat Nederland in de top-zoveel (zeg: top tien). Zo denk ik aan de gelukkigste mensen alsook aan het land met een van de beste onderwijssystemen ter wereld.

Ik abstraheer nu even van recente ontwikkelingen als een afglijdend leesniveau. Een relatief groot deel van de Nederlandse bevolking is hoger en universitair geschoold en doorgaans gaan kinderen vanaf hun vierde al naar school. Kortom, we zijn gemiddeld gesproken gelukkige en goed opgeleide mensen wanneer je dat afzet tegen de rest van de wereld.

Is deze bevinding gelijkelijk verdeeld over Nederland? Kijk, daar gaat iets mank! En ik wil in dit schrijven Nederland even bezien als bestaand uit twee delen: Europees Nederland en Caribisch Nederland (waarbij Caribisch Nederland geldt als het samenstel van de eilanden Bonaire, Saba en
Sint Eustatius). Meer in het bijzonder focus ik op Sint Eustatius: ik woon er.

Lees de brief in pdf, in het Nederlands or in English

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter