blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief uit Sint Eustatius aan Tweede Kamercommissie

Geachte voorzitter en leden van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

door Jan Meijer

Vooraleerst merk ik op dat ik eigenlijk nooit meer iets heb gehoord met betrekking tot de zorgverzekering die via ZVK wordt georganiseerd voor studenten van Caribisch Nederland. Op 7 juli 2020 heb ik hieromtrent gereageerd op een melding van staatssecretaris Blokhuis (naar aanleiding
van mijn observatie van 7 december 2019).

Echter, direct noch indirect via de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer, heb ik meer iets vernomen. Volgens mij is
er niets gewijzigd aan Rijksoverheidszijde en is de zorgvoorziening van Caribisch Nederlandse studenten in Europees Nederland, voor zover die door tussenkomst van ZVK is geregeld, allerminst verbeterd.

Koningin Beatrix Medisch Centrum, Sint-Eustatius / foto Jan Meijer

Aan mijn zijde kan ik u melden dat de student in kwestie inmiddels is afgemeld bij ZVK voor de studentenverzekering die via hun toedoen wordt georganiseerd. In plaats daarvan is deze student nu verzekerd bij een in Europees Nederland opererende verzekeringsmaatschappij. Ik heb geen
zekerheid dat de premie die niet meer is verschuldigd voor de ZVK-NNAM-OOM-verzekering ook feitelijk niet (meer) wordt gedeclareerd door ZVK bij het Ministerie van Volksgezondheid. Hoewel ik mijn zorg heb over de (on)juiste besteding van publiek geld heb ik hier geen zicht op; ik uit slechts
mijn zorg: “is de vergoeding door het Ministerie van VWS aan ZVK voor de student in kwestie wel stopgezet?”. Het lijkt me denkbaar dat de verzekering zal zijn stopgezet terwijl het beëindigen van de
bijbehorende declaratie bij het moederdepartement zomaar ‘vergeten’ zou kunnen zijn.

Koningin Beatrix Medisch Centrum, Sint-Eustatius / foto Jan Meijer

Dan over naar Sint Eustatius zoals het er nu bij ligt (in het veld van de Volksgezondheid). Op dit moment zitten we in de ‘wachtperiode’ tussen de eerste en de tweede Moderna-injectie. Zoals u ongetwijfeld weet heeft een kleine zevenhonderd inwoners van Sint Eustatius zich aangemeld voor
deze geboden vaccinatie-gelegenheid. En dat is niet heel veel in vergelijking met het driemaal hogere aantal inwoners ouder dan 18 jaar.

Lees de brief in het Nederlands en/of Engels in pdf

Koningin Beatrix Medisch Centrum, Sint-Eustatius / foto Jan Meijer


Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter