blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief uit Sint-Eustatius aan Tweede Kamercommissie

Geachte voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties

door Jan Meijer

In de Tijdelijke wet Taakverwaarlozing Sint Eustatius (die tot en met 15 juli 2020 van kracht was) is sprake van een Maatschappelijke raad van advies. Bij gebrek aan een eilandsraad – die immers ontbonden was – is het overleg met deze raad het enige overleg waartoe de regeringscommissaris
zich naar de bevolking toe wettelijk gebonden wist.

View of St. Eustatius from Saba I National Park Foundation – postcard

Niet dat er veel overlegd werd, en al helemaal niet in de adviserende zin. Deze raad was de schaamlap waarachter overleg met de bevolking geveinsd
werd.

Deze Tijdelijke wet Taakverwaarlozing Sint Eustatius is niet meer van kracht. Per 16 juli 2020 is er de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius. In deze wet is helemaal geen sprake meer van de Maatschappelijke raad van advies noch van een soortgelijk orgaan.

Lees de brief in Nederlands of Engels, in pdf.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter