blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief uit Sint-Eustatius aan Tweede Kamercommissie

Geachte Voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties

door Jan Meijer

Van het verslag van het werkbezoek van staatssecretaris Knops [hierna in pdf] heb ik, woonachtig op en betrokken bij het wel en wee van Sint Eustatius, mijzelf vooral gericht op het deel dat het bezoek aan Sint Eustatius regardeert. Er worden in het geheel geen woorden besteed aan de risicovolle entree van het bezoek (van de staatssecretaris met zijn gevolg) aan het kwetsbare eiland (risicovol met het oog op covid-19).

Vanaf Sint-Eustatius / foto Jan Meijer

Nu blijkt er achteraf ook niets te zijn gebeurd maar ik vergelijk dat met het rennend oversteken van een drukke snelweg als – bijvoorbeeld – de A13 tussen Den Haag en Rotterdam. Laten we veronderstellen dat de oversteker zonder kleerscheuren de overkant haalt dan is er in principe niets gebeurd.
Niemand zal echter ontkennen dat het een risicovolle handeling is geweest. Wel, dat is hier ook het geval. Het verslag lezend komt het mij voor dat er eigenlijk niets is dat een dergelijk fysiek bezoek rechtvaardigt. Ook het kennismaken met de leden van de nieuwgekozen eilandsraad had natuurlijk ook uitstekend via een videoconference-meeting gekund.

Over de voortgang van de werkzaamheden lees ik van 132 (niet nader gespecificeerde) projecten die zich in een zeker stadium van gereedheid bevinden: het ene project wat verder dan het andere. Als belangstellende bewoner van Sint Eustatius ben ik eigenlijk wel benieuwd over welke projecten het nu gaat en wat zoal de knelpunten zijn. Over deze projecten wordt op het eiland namelijk in het geheel niet gecommuniceerd, althans niet in de zin dat de bevolking er iets van meekrijgt. Als ik de Kamerbrief niet zou hebben gelezen zou het helemaal langs mij heen zijn gegaan.

Lees de gehele brief in pdf in het Nederlands en/of Engels

foto Jan Meijer

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter