blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief uit Sint-Eustatius

door Jan Meijer

Geachte voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties,

Via een artikel in DossierKoninkrijksrelaties.nl (8 oktober 2021, “Knops brandt vingers niet aan onrust over opgravingen op Sint Eustatius”) nemen wij kennis van de reactie van het eilandbestuur.

Sint-Eustatius

Zonder nu meteen op de inhoud in te gaan, merken wij op dat op onze schriftelijke vragen het eilandbestuur niet ingaat en omdat wij om die reden onze correspondentie breder trekken naar uw commissie alsook naar de Nationale Ombudsman, zo menen wij vast te stellen, worden ‘ineens’ brieven onzerzijds bevestigd: zomaar ineens wordt op 9 september 2021 een bevestiging van ontvangst gegeven van onze brieven van 13, 15, 18 juli, 1 en 15 augustus 2021. Volgens ons zijn onze brieven met respect geschreven en gebaseerd op feiten. Zonder daar vervolgens dieper op in te gaan verwijt de regeringscommissaris en passant ons van het doen van ‘verdachtmakingen’. Een toonzetting die onzerzijds – begrijpelijkerwijs – niet op veel begrip kon rekenen.

Alida Francis – regeringscommissaris Sint-Eustatius

Aan u wordt gerapporteerd dat in het voorjaar 2021 archeologisch onderzoek is geïnitieerd omdat graafwerkzaamheden ten behoeve van zandwinning voor diverse wegenprojecten, daartoe aanleiding had gegeven. Om te beginnen met bedoelde zandwinning: zand kan worden gewonnen op vele plaatsen op het eiland dus waarom nu precies op die plek op het terrein van het vliegveld zou moeten worden aangewend is iets waarvoor geen enkele logica bestaat.
Dat klopt natuurlijk ook, want de aanleiding moet worden gezocht in een eerder SECAR-onderzoek op die plek, namelijk in het najaar van 2020 (een jaar eerder) waarover een rapport is opgeleverd op 30 november 2020. Op pagina 46 en 47 van dit rapport wordt gesproken van mogelijk een van de grootste begraafplaatsen van Afrikaanse slaven in het Caribisch Gebied. Kortom, op z’n minst zie ik dat u onvolledig wordt geïnformeerd (deze, onzes inziens niet onbelangrijke informatie wordt in de brief afgedaan met “op basis van vooronderzoek…”).

Lees de volledige brief hier in pdf / Read the letter in English

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter