blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief uit Sint-Eustatius

door Jan Meijer

Geachte mevrouw Francis en mevrouw Toet,


Op 13 juli 2021 (ongeveer drie weken na de townhall meeting van 21 juni 2021 waarin voor het eerst melding aan het publiek werd gedaan over de toen lopende opgravingen) stuurt een Groep Bezorgde Statianen een welomschreven brief aan de regeringscommissaris, gericht op het stoppen van de graafwerkzaamheden.

Hoewel onze brief leek te zijn opgevolgd, hadden de archeologen al een tijdelijke opschorting gepland in verband met het orkaanseizoen. Met andere woorden, er zullen in ieder geval tot januari 2022 geen opgravingen plaatsvinden. Onze brieven aan de regeringscommissaris krijgen een korte kennisgeving van ontvangst (althans, de eerste twee) en sindsdien is het stil aan de zijde van de regeringscommissaris.

the donkey burial / photo SECAR staff

De regeringscommissaris mag dan wel stil naar ons toe zijn, maar op 29 juli 2021 kondigde de regionale krant The Daily Herald aan dat er een “onafhankelijke” Statia Heritage Research Commission [SHRC] is opgericht. Deze Commissie is achter de schermen georganiseerd (volledig buiten het publieke beeld). Wij stellen daartegenover dat elke door de regeringscommissaris aangewezen functionaris ons in de gelegenheid stelt ook een kandidaat aan te wijzen. Dit om de onafhankelijkheid te garanderen. Die woorden blijken paarlen voor de zwijnen. Het is natuurlijk
helemaal niet de bedoeling dat er een onafhankelijke Commissie komt. Veeleer moet de schijn worden gewekt dat experts aan het werk zijn en dat dat vervolgens een plan tot graven wordt opgesteld en goedgekeurd. Elke mogelijke luis in de pels moet worden verjaagd want om welke reden
dan ook geldt dat “the show must go on”.

Lees de brief hier in pdf / both in Dutch and in English

Alida Francis, regeringscommissaris van Sint-Eustatius

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter