blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief uit Sint-Eustatius

aan de regeringscommissaris op Sint Eustatius
door Jan Meijer

Samen met een groep betrokken Statianen teken ik protest aan tegen de opgravingen bij het vliegveld. Ik eis dan ook een onmiddellijke stopzetting van alle werkzaamheden tot nadere overeenstemming is bereikt over de weg voorwaarts.

Former Golden Rock Plantation – SECAR discovers 18th century burial ground during excavations – photo Statia Government

Die weg voorwaarts moet volgens de groep met wie ik deze brief tot u richt volgens een nader uitgewerkt plan worden gevolgd; dit plan behoeft instemming van of namens de groep betrokken Statianen met wie ik optreed, voordat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. Dat
plan moet uw plan zijn waarbij uitvoerenden zoals SECAR natuurlijk hun input leveren, maar nadrukkelijk stelt de groep dat de regeringscommissaris hierbij de hoofdverantwoordelijke is. Tijdens
de voorlichtingsavond op 21 juni 2021 – waarbij slechts vragen mochten worden gesteld, geen discussies gevoerd – is immers deze verantwoordelijkheid nadrukkelijk als zodanig gedefinieerd
(onder meer door uzelf).

Lees de protestbrief hier in het Nederlands

English version of the letter

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter