blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief uit Sint-Eustatius

aan de voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer

door Jan Meijer

Eerst een algemene reactie op het tweeminutendebat van heden, 29 juni 2021. Het lijkt me dat deze Commissie Koninkrijksrelaties meer dan voorheen als een bok op de haverkist zit.

Ik stel dat met genoegen vast. Het komt mij in het algemeen voor dat de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties als een kleine zonnekoning de Caribische relaties bestiert en gelukkig komt daar steeds meer de roep om normalisering van de verhoudingen (zowel tussen de gebieden alsook tussen regering en parlement).

vliegtuig van Winair / Foto Jan Meijer

Met belangstelling heb ik de moties gevolgd en bij enkele ervan ook kritisch meegelezen en het is vanuit het hart dat ik hieronder enkele kanttekeningen maak.

Net zoals het “ijkpunt bestaanszekerheid” slechts een normatieve waarde heeft en niet direct de uitkeringen in Caribisch Nederland beïnvloedt, zo kijk ik als niet-jurist ook naar de wet- en regelgeving in het algemeen.

Lees de brief in het Nederlands

The letter in English

Sint-Eustatius


on 30.06.2021 at 13:21
Tags: / / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter