blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Brief uit Sint-Eustatius

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Voorzitter en leden van de Commissie OCA van de Tweede Kamer
Nationale Ombudsman
Rijksdienst Caribisch Nederland, afdeling OCW
Regeringscommissaris Sint Eustatius

door Jan Meijer
Onderwerp: Aansluiting CXC onderwijs op Sint Eustatius op MBO en HBO in Europees Nederland

Alvorens te beginnen met een brief dacht ik “eens kijken wat de Staat van het Onderwijs 2021 te melden heeft over Caribisch Nederland, Sint Eustatius of CXC”. Met zoekwoorden van deze strekking stuit ik echter in de Staat van het Onderwijs 2021 op helemaal niets! Geen enkele bemerking over dit onderwerp?! Tja, wellicht gaat alles goed, mogelijk is er helemaal geen opmerking te maken: ik weet het niet. Naar mijn beleving zijn er echter nog steeds enkele “losse eindjes”. Een daarvan betreft de aansluiting van het Voortgezet Onderwijs op Sint Eustatius op het vervolgonderwijs (MBO en HBO) in Europees Nederland.

GVP Sint Eustatius / foto Jan Meijer

Het is niet de eerste keer dat ik hierover u een brief schrijf. Immers, in zijn brief aan de Tweede Kamer van 1 februari 2021 met referentienummer 26786304 merkt de minister van OCW op: “De heer Meijer deelt met enige regelmaat zijn zorgen met mijn ministerie en andere instanties. Geprobeerd is om deze zorg weg te nemen…”. Het leest als een hinderlijke vlieg die wordt weggejaagd. Voorliggend schrijven moet – jammer genoeg – worden gezien in het verlengde van mijn eerdere brieven.

Lees de brief in het Nederlands / Read the letter in English [pdf]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter