blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief uit Sint-Eustatius

Geachte Commissies Koninkrijksrelaties van de Eerste en Tweede Kamer

door Jan Meijer

In de aanloop van het IPKO-overleg op Sint Maarten is er eerst een bezoek van de parlementaire afvaardiging van Nederland aan Saba en aan Sint Eustatius. Ik lees dat er op Saba gelegenheid is geweest voor de Sabanen om kennis te maken met hun vertegenwoordigers in de Eerste en de Tweede Kamer. Op Sint Eustatius is geen ruchtbaarheid aan hun komst gegeven.

Naar de reden van deze beslotenheid kan ik slechts gissen, maar ik sluit niet uit dat de regeringscommissaris elk risico wil voorkomen dat negatieve berichtgeving over Sint Eustatius ter ore komt van onze parlementariërs.
Zo vraag ik mij voorts af of één of meer van de delegatieleden de vraag heeft gesteld aan de regeringscommissaris naar aanleiding van de gehouden voorlichting of dit alles ook is gedeeld met de Eilandsraad en met de Statiaanse bevolking in brede zin…

Paul Rosenmöller (GroenLinks) / foto Aart G. Broek

Lees de brief in pdf hier, either in Dutch or in English

Delegatiesamenstelling

Eerste Kamer
Paul Rosenmöller (GroenLinks) – vice-delegatieleider; voorzitter vaste commissie Koninkrijksrelaties
Joop Atsma (CDA)
Toine Beukering (Fractie Nanninga)
Boris Dittrich (D66)
Peter Ester (ChristenUnie)

Tweede Kamer
Mariëlle Paul (VVD) – delegatieleider; voorzitter vaste commissie Koninkrijkrelaties
Roelien Kamminga (VVD)
Jorien Wuite (D66)
Joba van den Berg (CDA)
Don Ceder (ChristenUnie)
Liane den Haan (Fractie Den Haan)

bron: website Tweede Kamer der Staten Generaal

Don Ceder (ChristenUnie) / foto Aart G. BroekYour comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter