blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief uit Sint-Eustatius

Aan de voorzitter en leden van de Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

door Jan Meijer

Door tussenkomst van uw Commissie wil ik graag bij de minister van OCW onder de aandacht brengen dat gisteren (27 april 2022) door CXC (Caribbean Examinations Council; zie de bekendmaking op de website cxc.org) de melding is gedaan dat de examens 3 weken zijn opgeschoven (dus in plaats te beginnen op 3 mei 2022, beginnen ze nu drie weken later).

Gwendoline van Putten School, Sint-Eustatius / foto collectie Jan Meijer

Volgens mij is dit in Europees Nederland een onbestaanbaar fenomeen. Onderwijsland en studenten zouden – zo schat ik in – op hun achterste benen staan. In dit deel van hetzelfde Nederland (Caribisch Nederland) gebeurt dit zomaar.
Aan het feit als zodanig draait niemand meer iets terug, dat begrijp ik nog wel. En ik zie ook wel dat het lastig is voor een club als CXC om te moeten manoeuvreren tussen de diverse Engelstalige, Caribische eilanden met elk een eigen, autonome regering (met daarin een ministerie van Onderwijs). Zie daar maar eens consensus in te krijgen. Maar goed, als er dan eenmaal een examenprogramma ligt, dan kan het in mijn optiek niet zo zijn dat met nog minder dan een week te gaan zomaar ineens het examenprogramma drie weken naar achteren wordt geschoven.

Lees de hele brief hier in het Nederlands / or in English

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter