blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief uit Sint Eustatius

Aan de voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer

door Jan Meijer

In het kader van het debat van 23 maart 2022 over de BES-eilanden bericht ik u over enkele aspecten van het leven op het eiland Sint Eustatius. Ik probeer aansluiting te vinden bij uw agenda, maar het zal allemaal wel niet helemaal gelijk op gaan.

Winair vliegtuig / foto Jan Meijer

ARMOEDEBESTRIJDING / Belangrijke aspecten blijven de bestrijding van de armoede en de verhoging van het sociaal welzijn en de levensstandaard. Wanneer ik als uitgangspunt hanteer dat Sint Eustatius deel uitmaakt van het land “Nederland” en daaruit mag afleiden dat wet- en regelgeving overal in het gehele land gelijkluidend is (tenzij de status van openbaar lichaam maakt dat “eigen” wet- en regelgeving van toepassing is), geldt volgens mij dat de discussie rondom het ijkpunt van het Caribisch sociaal minimum volkomen van tafel moet.
Alle wet- en regelgeving met betrekking tot sociale uitkeringen, minimumloon, het sociaal minimum zouden een generiek, landelijk, Nederland-breed karakter moeten kennen. Ook binnen Europees Nederland zijn er immers geen regionale verschillen. En afgezien van dit juridisch ingestoken argument geldt bovendien dat de jarenlange discussie ons tot op heden de eilanders helemaal niets heeft geholpen. Besluitvorming in Den Haag is er alleen maar door vertraagd.

Lees de brief in pdf, in het Nederlands or in English

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter